Tin tức

SIMAX TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vinh dự được lựa chọn là đơn vị xây dựng Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp SIMAX đã tập trung nguồn lực triển khai dự án.

Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là một hệ thống thông tin rất quan trọng của Đảng, là cổng giao tiếp giữa Đảng và Nhân dân; đồng thời là đầu mối tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trong cả nước và các ấn phẩm của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Xây dựng Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra, trở thành điểm truy cập tập trung, duy nhất, cung cấp đầy đủ thông tin về Đảng Cộng Sản Việt Nam trên môi trường mạng.

Nhận định, xây dựng Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là một dự án quan trọng, ngay từ những ngày đầu, Ban Lãnh đạo công ty và các chuyên gia kỹ thuật đã tiến hành họp làm rõ các yêu cầu, thống nhất phương án xây dựng.

Họp triến khai dự án

Trong thời gian tới, SIMAX sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án để Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được sớm đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu giao tiếp giữa Đảng và Nhân dân.

[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds