Hình thành và phát triển của SIMAX

Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp SIMAX là nhà cung cấp các giải pháp tổng thể và dịch vụ công nghệ thông tin chuyên nghiệp cho các lĩnh vực: Chính phủ điện tử và Doanh nghiệp.
SIMAX có đội ngũ cán bộ chủ chốt dày dạn kinh nghiệm, đã và đang tham gia nhiều dự án trọng điểm quốc gia và xây dựng nền tảng cho chính quyền điện tử tại nhiều Bộ, ngành và địa phương trên cả nước.
SIMAX không ngừng sáng tạo, trang bị và cải tiến về công nghệ và dịch vụ để trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực hoạt động của mình, qua đó mang lại những giá trị mới hơn, hiệu quả hơn cho Khách hàng và Cộng đồng.

Khởi nghiệp

– Thành lập bởi nhóm tri thức trẻ, nhiều kinh nghiệm và tâm huyết với ngành Công nghệ thông tin. Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Chính phủ điện tử.
– Ra mắt sản phẩm Phần mềm Quản lý văn bản điều hành và Hồ sơ công việc SiOffice (Văn phòng điện tử).
– Triển khai dự án Văn phòng điện tử cho các cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình.

Bứt phá

– Ra mắt Phần mềm Quản lý hành chính hợp nhất – POSSI là một giải pháp tổng thể cho phép xây dựng, quản lý và triển khai các hệ thống: cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính, các dịch vụ hành chính công, một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông, cho các tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc và được bình chọn là phần mềm xuất sắc được công nhận Danh hiệu Sao khuê 2015, trong lĩnh vực: Các sản phẩm giải pháp phần mềm mới 2014 – 2015.
– Triển khai hệ thống một cửa đồng bộ 3 cấp Xã, Huyện, Tỉnh đến 174 đơn vị trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm cả Văn phòng đăng ký đất đai.

– Triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính.

– SIMAX đạt chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Định vị

– Phần mềm Văn phòng điện tử Sioffice là phần mềm xuất sắc được công nhận Danh hiệu Sao khuê 2017 trong lĩnh vực: Chính phủ điện tử.

– SIMAX đạt chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

– Phần mềm Quản lý lưu trữ điện tử – SIFILE là sản phẩm, giải pháp phần mềm tiêu biểu được công nhận Danh hiệu Sao khuê 2018 trong lĩnh vực: Chính phủ điện tử.

Nâng tầm

– Xây dựng hệ thống cổng thông tin điện tử, đào tạo và chuyển giao công nghệ_Tòa án HCM

– Xây dựng phần mềm nội bộ, số hóa tài liệu, thuộc dự án: Số hóa tài liệu lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc – Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

– Xây dựng trục tích hợp, chia sẻ thông tin hình thành nền tảng chia sẻ, tích hợp (giai đoạn 1) – Bộ Tư pháp