PHẦN MỀM CỔNG THÔNG TIN GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ SIPORTAL

Phần mềm Cổng thông tin giao tiếp điện tử là cổng tích hợp thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước của toàn ngành hoặc phạm vi địa bàn và được tích hợp các kênh thông tin, các ứng dụng và dịch vụ công trực tuyến của tất cả các cơ quan đơn vị trực thuộc

anhquydinhPL0000
ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử.

Thông tư 25/2010/TT-BTTTT ngày 15/11/2010 của Bộ Thông tin Truyền Thông quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Công văn 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam Phiên bản 1.0

Thông tư 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.

Thông tư 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Thông tư 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/06/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Công văn số 1654/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/05/2008 của cục ƯDCNTT nay là cục Tin học hoá về việc Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg

Công văn 3386/BTTTT-ƯDCNTT ngày 23/10/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bổ sung, điều chỉnh một số điểm tại công văn số 1654/BTTTT-ƯDCNTT 1655/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/5/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định số 59/2008/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông và Truyền thông về việc Ban hành Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

PHÙ HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC

Cơ quan Bộ:Giúp cho cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tích hợp thông tin của toàn ngành, lĩnh vực do cơ quan quản lý và được tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến của tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc

UBND cấp tỉnh, thành phố: Giúp cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích hợp thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước trên phạm vi địa bàn của tỉnh và được tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến của tất cả cơ quan chuyên môn trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh.

UBND cấp huyện: Là điểm truy cập duy nhất của cơ quan trên môi trường mạng, giúp UBND cấp huyện liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng. Liên thông, đồng bộ với Cổng thông tin cấp tỉnh, thành phố.

UBND cấp xã: Là đầu mối cung cấp thông tin chính thống cấp cơ sở giúp UBND cấp xã cung cấp thông tin tuyên truyền về đường lối, chính sách và các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn.

anh qt noi dung0000
CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA CỔNG THÔNG TIN

Quản trị nội dung

 • Quản lý tin tức: Quản lý đầy đủ các tin, bài, dự kiện, các tin nổi bật, tin nóng và các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan.
 • Quản lý Duyệt/Hủy duyệt tin bài: Cho phép cán bộ phụ trách duyệt/hủy duyệt những tin bài hiển thị trên cổng thông tin
 • Cung cấp thông tin: Cung cấp đầy đủ các thông tin chỉ đạo điều hành, các thông tin khen thưởng xử phạt, các thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách, cung cấp thông tin công báo điện tử, thông tin về chiến lược, quy hoạch, thông tin về các chương trình đề tài khoa học, thông tin về dự án, hạng mục đầu tư và nhiều thông tin liên quan khác.
 • Thống kê tin tức theo tiêu chí: Tính năng thống kê báo cáo tin tức linh hoạt các tiêu chí khác nhau theo(chuyên mục, thời gian, …), cung cấp công cụ tìm kiếm, in báo cáo được nhanh chóng, thuận tiện.
anh quan ly cac phan he chuc nang0000

Quản lý các phân hệ chức năng

 • Quản lý thư viện Video, Âm thanh, Hình ảnh, quảng cáo, liên kết website, Footer Banner
 • Quản lý thông tin về chương trình, đề tài khoa học: Cung cấp thông tin về Danh mục các chương trình, đề tài và các kết quả sau khi đã được nghiệm thu.
 • Quản lý thông tin tiếng nước ngoài: Hệ thống hỗ trợ chức năng đăng tải các thông tin bằng tiếng anh để người nước ngoài có thể sử dụng được.
Untitled-100000000

Cổng dịch vụ công trực tuyến

 • Cung cấp thông tin mức độ 1,2: Cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính, cho phép tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.; hỗ trợ tra cứu thông tin, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính; công khai kết quả xử lý thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến.
 • Tích hợp với DVC mức độ 3,4: Cho phép tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp văn bản, đánh giá tiến độ, chất lượng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính..qua đường bưu điện.
 • Thống kê báo cáo về tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tích hợp với Cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính để truy xuất dữ liệu thủ tục hành chính, dữ liệu về hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.
cổng ttđt pháp điển

Quản trị các cổng thành phần

 • Tạo lập không giới hạn các cổng thành phần và các chuyên trang.
 • Thiết lập cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các cổng thành phần, chuyên trang với cổng chính.
 • Có cơ chế kiểm soát trùng lặp dữ liệu, tin bài giữa chuyên trang, cổng thành phần, cổng chính.
VB QPPL0000

Cổng thông tin văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị

 • Cho phép xây dựng CSDL văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị.
 • Liên thông đồng bộ với hệ thống CSDL quốc gia về pháp luật
Cung cấp DV tương tác trực tuyến

Cung cấp dịch vụ tiện ích, tương tác trực tuyến

 • Phiên bản Mobile App: Hỗ trợ người dùng khai thác mọi thông tin trên Cổng thông tin theo các tiêu chí, nhu cầu sử dụng của riêng mình và cho phép cán bô phụ trách thiết lập chuyên mục, đánh dấu , quản lý các bài viết
 • Hỏi đáp trực tuyến: Cung cấp phương tiện trao đổi thông tin hai chiều giữa tổ chức, công dân và các cơ quan quản lý nhà nước.
 • Tìm kiếm toàn văn: Tìm kiếm thông tin từng phần hoặc toàn bộ Cổng, hỗ trợ tìm kiếm được nhiều định dạng văn bản như .doc, .xls, .ppt, .pdf.
 • Tìm kiếm, liên kết và lưu trữ thông tin: Cung cấp đầy đủ các đường liên kết, chức năng in ấn, lưu trữ và chức năng tra cứu, tìm kiếm thông tin chính xác , đầy đủ.
Quản lý hệ thống

Quản lý hệ thống

 • Quản trị người sử dụng: Cho phép người dùng cấp quyền sử dụng theo vai trò và báo cáo hoạt động của từng người sử dụng.
 • An toàn, bảo mật cổng thông tin: Thực hiện các cơ chế xác thực, cấp phép truy cập trên cổng thông tin, đồng thời hỗ trợ cơ chế trao đổi thông tin, dữ liệu được mã hóa đảm bảo an toàn cho hệ thống cổng thông tin trong quá trình khai thác, vận hành.
 • Báo cáo thống kê: Cung cấp đầy đủ các báo cáo thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý,thống kê từ các cuộc điều tra theo quy định của Luật Thống kê. Thông tin thống kê bao gồm đầy đủ số liệu, báo cáo thống kê, phương pháp thống kê và bản phân tích số liệu thống kê, thời gian thực hiện thống kê.
liên kết tích hợp chia sẻ TT

Liên kết, tích hợp chia sẻ thông tin

 • Cung cấp công cụ là đầu mối giao tiếp với các hệ thống bên ngoài và tích hợp giữa các hệ thống ứng dụng bên trong nội bộ đơn vị. Cho phép cập nhật nội dung thông tin bài đăng nhanh chóng, không bị trùng lặp.
 • Liên kết tích hợp thông suốt với cổng của cơ quan trực thuộc để đảm bảo tổ chức và cá nhân có thể tìm kiếm và khai thác mọi thông tin thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan.
PHẦN MỀM CỔNG THÔNG TIN GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỐT NHẤT VÌ NHỮNG LÝ DO SAU

Tốc độ nhanh, mượt

Kiến trúc phần mềm được tổ chức khoa học, tốc độ truy cập, tương tác của người dùng với phần mềm trên thực tế nhanh, mượt.

Đáp ứng nhu cầu xây dựng cổng thông tin giao tiếp điện tử

Đáp ứng đầy đủ chức năng nghiệp vụ xây dựng Cổng thông tin cho Cơ quan Bộ, UBND tỉnh, Quận, huyện.

Kiến trúc phần mềm khoa học hữu dụng

Nền tảng đáp ứng xây dựng Cổng thông tin chính và tạo lập hàng ngàn cổng thông tin thành phần.  Tất cả các dữ liệu trên hệ thống cổng thông tin điện tử và các cổng thành phần không bị trùng lặp.

Tăng cường bảo mật dữ liệu

Cổng thông tin điện tử và các cổng thành phần được cài đặt duy nhất trên một hệ thống thuận tiện cho việc bảo mật, sao lưu dữ liệu.

Nền tảng công nghệ hiện đại

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ Cloud, Mobile, sử dụng mọi lúc, mọi nơi.

Chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế

Phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 27001/2013, CMMi

Tư vấn, hỗ trợ

Khách hàng được tư vấn xây dựng hệ thống Cổng thông tin phù hợp với nhu cầu và phạm vi của đơn vị.

Bảo hành,  bảo trì, hỗ trợ sau bảo hành

Cung cấp dịch vụ toàn diện trong suốt thời gian bảo hành, sau thời gian bảo hành vẫn trực tiếp tư vấn, khuyến cáo hỗ trợ người sử dụng trong suốt quá trình vận hành sử dụng.

 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Quản trị nội dung
Quản lý module

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Quản trị các cổng thành phần

Cổng thông tin văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị

Quản lý hệ thống
Cung cấp dịch vụ tiện ích, tương tác trực tuyến
TÀI LIỆU
TÀI LIỆU
TÀI LIỆU

Các khách hàng tiêu biểu của cổng thông tin điện tử siportal là: Kiểm toán nhà nước, Bộ Tư pháp và các đơn vị trực thuộc.
Ngoài ra còn có:

Các cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc.

Kiểm toán nhà nước

Tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Yên Bái

Tổng Cục Hải Quan

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Sau khi sử dụng sản phẩm, các khách đều đánh giá cao về tính năng cũng như là hiệu quả mà phần mềm cổng thông tin điện tử mang lại.

 

Kiểm toán nhà nước là cơ quan tiên phong sử dụng phần mềm cổng thông tin điện tử siportal. Với các tính năng cũng như hiệu quả trong công tác hành chính và quản lý thông tin hành chính, cổng thông tin điện tử Siportal được đánh giá là phần mềm hữu ích, độ bảo mật cao và ít sảy ra các lỗi kĩ thuật trong quá trình đi vào hoạt động.

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Yên Bái là một trong những khách sử dụng phần mềm cổng thông tin điện tử siportal. Theo đánh giá khách quan từ phía người dân và các các bộ tại địa bàn tỉnh, từ khi cổng thông tin điện tử đi vào hoạt động các thông tin về hành chính công được biết đến rộng rãi hơn. Ngoài ra các thủ tục hành chính trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Tỉnh Vĩnh Phúc là một trong những khách hàng lớn của Simax. Không chỉ sử dụng cổng thông tin điện tử Siportal, tỉnh Vĩnh Phúc còn sử dụng những sản phẩm khác của Simax nhằm nâng cao công tác và dịch vụ hành chính công, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds