Anh sach QLCB0000
ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC
 • Luật cán bộ, công chức số: 22/2008/QH12 ngày ngày 13 tháng 11 năm 2008
 • Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 về đào tạo, bồi dưỡng công chức
 • Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
 • Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
 • Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
 • Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 06 năm 2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
 • Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
 • Hệ thống biểu mẫu ban hành kèm theo các Nghị định, Thông tư, Quyết định về cán bộ, công chức, viên chức và việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý CBCCVC
 • Và nhiều văn bản quy định khác
LỢI ÍCH CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁN BỘ

Đối với các đơn vị chủ quản, cơ quan nội vụ

 • Phần mềm quản lý cán bộ giúp người dùng khai thác, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, đơn giản, đồng bộ, đạt hiệu quả cao ở đơn vị các cấp có cùng triển khai chương trình
 • Dễ dàng tra cứu hồ sơ cán bộ công chức, viên chức… của các đơn vị cấp dưới.

Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, xã/phường

 • Giúp đơn vị hành chính sự nghiệp Xã/Phường dễ dàng thực hiện việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của nhà nước.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA PHẦN MỀM

Hiển thị thống kê KPI về nhân sự: Phần mềm hỗ trợ tổng hợp và tự động hiển thị thống kê KPI về nhân sự theo nhiều hình thức đa dạng như: Thời gian, cơ cấu tổ chức … giúp người dùng theo dõi, kiểm tra và xem báo cáo dễ dàng, tiện lợi hơn.

In hồ sơ cán bộ: Hỗ trợ người dùng in hồ sơ cán bộ, công chức trực tiếp trên phần mềm theo mẫu 2C-BNV/2008 với các dạng A3, A4 khác nhau

Quản lý kế hoạch biên chế: Chức năng này cho phép cán bộ phụ trách quản lý kế hoạch biên chế hàng năm, quản lý sơ tuyển chấp hành viên, đề nghị thi nâng ngạch, chuyển ngạch, quyết định nâng ngạch, chuyển ngạch

Quá trình lương: Hỗ trợ cán bộ phụ trách quản lý được quá trình tăng lương của cán bộ theo từng năm, thống kê được danh sách cán bộ được nâng lương trước hạn, nâng lương vượt khung, những cán bộ được phụ cấp thâm niên nghề.

Công tác cán bộ: Hỗ trợ cán bộ phụ trách quản lý được các hồ sơ liên quan đến công tác của cán bộ như đánh giá cán bộ, khen thưởng kỷ luật, điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, nghỉ hưu, nghỉ chế độ, thôi việc, đảng đoàn thể, hơp đồng lao động.

Quản lý quy hoạch cán bộ: Hỗ trợ cán bộ phụ trách quản lý được các đề xuất quy hoạch Lãnh đạo, quản lý đơn vị theo từng giai đoạn và quản lý quyết định quy hoạch cán bộ.

HỆ THỐNG BÁO CÁO

Phần mềm hỗ trợ kết xuất các mẫu báo cáo thống kê theo quy định của Bộ nội vụ. Ngoài ra, phần mềm hỗ trợ người dùng kết xuất các mẫu báo cáo động tự định nghĩa theo yêu cầu

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT
 • Phần mềm cài đặt tập trung trên hệ thống máy chủ
 • Hệ thống sao lưu dữ liệu tự động được thực hiện liên tục đề phòng rủi ro gặp các sự cố.
 • Mọi thông tin, giao dịch được mã hóa theo chuẩn quốc tế SSL (Secure Socket Layer), đảm bảo an toàn trong quá trình truyền dẫn.
 • Phân quyền đến từng vai trò, truy vết được mọi giao dịch của người dùng đối với hệ thống.
 • Phần mềm được xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, chạy Online trên nền tảng WEB, dữ liệu được quản lý tập trung, người dùng có thể truy cập sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị (máy tính, laptop, điện thoại, máy tính bảng) qua Internet
QLHSCB0000
HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁC CẤP QUẢN LÝ

Quản lý hồ sơ cán bộ

 • Cho phép cán bộ phụ trách quản lý thông tin sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008. Hỗ trợ cập nhật dữ liệu từ các nguồn bên ngoài như: Các phần mềm quản lý nhân sự hiện có của đơn vị, các tệp dữ liệu dạng file: fdf, doc, xlsx…
 • Khai báo và quản lý thông tin quá trình công tác của cán bộ.
 • Hỗ trợ theo dõi và cập nhật các thông tin liên quan đến hình thức tuyển dụng của cán bộ
 • Hỗ trợ khai báo và quản lý thông tin về quá trình tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ
 • Cho phép khai báo và quản lý thông tin về các quan hệ trong gia đình của bản thân cán bộ hoặc quan hệ bên trong gia đình bên vợ hoặc bên chồng theo quy định.
 • Khai báo, theo dõi, cập nhật và quản lý thông tin về quá trình lương của cán bộ.
 • Quản lý biên chế lương, ngạch bậc quản lý, theo dõi và cập nhật thông tin nâng lương (nâng bậc) thường xuyên của các cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.
 • Quản lý và lưu giữ thông tin lịch sử thay đổi về hồ sơ của cán bộ sau mỗi lần cập nhật hồ sơ
 • Hỗ trợ in thông tin hồ sơ cán bộ ra bản word có định dạng A3 hoặc A4 theo lựa chọn của người dùng
 • Hỗ trợ đơn vị đăng nhập có thể tạo ra các quyết định điều chuyển đi cho các cán bộ thuộc đơn vị hoặc các đơn vị trực thuộc
 • Quản lý các thông tin liên quan đến Điều chuyển cán bộ đến của đơn vị.
 • Quản lý các thông tin liên quan đến hoạt động Tham gia đoàn thể, hoạt động Khen thưởng/Kỷ luật đào tạo của đơn vị.
quy hoach can bo0000

Quản lý quy hoạch cán bộ

 • Cho phép cán bộ phụ trách quản lý các thông tin liên quan đến đề xuất quy hoạch cán bộ
 • Cho phép cán bộ phụ trách quản lý quyết định quy hoạch cán bộ theo năm, theo đơn vị
 • Cung cấp chức năng tìm kiếm theo nhiều tiêu chí như: giai đoạn, cấp, hình thức quy hoạch
Congtaccanbook0000

Quản lý công tác cán bộ

 • Cho phép cán bộ phụ trách quản lý các quá trình miễn nhiệm, thông tin kết quả phê duyệt xin từ chức của CBCC
 • Tổng hợp thông tin, lập danh sách các cán bộ đáp ứng tiêu chí đánh giá để đưa vào danh sách quy hoạch cán bộ của đơn vị.
 • Cập nhật các vị trí lãnh đạo, quản lý dự kiến sẽ quy hoạch cho cán bộ đủ tiêu chuẩn
 • Quản lý danh sách các chỉ tiêu đánh giá cán bộ đồng thời cập nhật đầy đủ thông tin về kết quả đánh giá cho từng cán bộ.
 • Cung cấp chức năng tự động tổng hợp danh sách những cán bộ đủ tiêu chuẩn về độ tuổi, số năm công tác theo quy định của Luật lao động để trình phê duyệt và làm các thủ tục giải quyết chế độ nghỉ hưu cho cán bộ.
 • Cập nhật đầy đủ thông tin nghỉ chế độ cho cán bộ theo quy định.
 • Cho phép cán bộ phụ trách quản lý thông tin cán bộ có nguyện vọng thôi việc. Thông tin cán bộ thôi việc sau khi được cập nhật sẽ tự xóa khỏi phần mềm.
 • Quản lý thông tin cán bộ được cử đi công tác, học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài trên cơ sở các kế hoạch đã được xét duyệt
 • Cập nhật thông tin kết quả của quá trình bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cho từng cán bộ
biencheok0000

Quản lý biên chế

 • Cho phép cán bộ phụ trách lập kế hoạch, nhu cầu biên chế theo chức vụ lãnh đạo, chức danh chuyên môn, hình thức tuyển dụng lao động.
 • Cập nhật thông tin, chỉ tiêu biên chế bàn giao, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm, cắt giảm biên chế và lập kế hoạch biên chế quỹ lương cho năm biên chế đã giao
 • Tạo lập và quản lý danh sách cán bộ đề nghị nâng ngạch, gửi đề nghị lên cơ quan, đơn vị cấp trên.
 • Cập nhật thông tin quyết định nâng ngạch/chuyển ngạch, danh sách cán bộ được nâng ngạch/chuyển ngạch
 • Quản lý biên chế lương, ngạch bậc quản lý, theo dõi và cập nhật thông tin nâng lương (nâng bậc) thường xuyên, trước thời hạn hoặc vượt khung của các cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.
tuyendungok0000

Quản lý tuyển dụng

 • Hỗ trợ cán bộ phụ trách lập kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, quản lý quyết định tuyển dụng
 • Cho phép cán bộ phụ trách lập các quyết định tuyển dụng, in quyết định tuyển dụng, thêm ứng viên đã đủ điều kiện tuyển dụng theo từng quyết định tuyển dụng
daotao,boiduong0000

Quản lý đào tạo, bồi dưỡng

 • Cho phép cán bộ phụ trách tạo lập và gửi đề nghị về nhu cầu đào tạo cán bộ lao động hình thức tuyển dụng để đáp ứng các yêu cầu về quy hoạch, bổ nhiệm, nâng bậc, nâng lương hoặc yêu cầu chuyên môn theo các vị trí việc làm.
 • Cho phép xem và tổng hợp đề nghị đào tạo, bồi dưỡng của các phòng ban, đơn vị trực thuộc để tạo lập đề nghị, trình lãnh đạo cơ quan xét duyệt.
 • Tạo lập kế hoạch đào tạo, danh sách cán bộ được cử tham gia các khoá đào tạo theo đề nghị đào tạo đã được lãnh đạo cơ quan phê duyệt
 • Quản lý và cập nhật thông tin kết quả đào tạo, văn bằng, chứng chỉ đạt được đối với từng cán bộ hình thức tuyển dụng đã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.
PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁN BỘ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỐT NHẤT VÌ NHỮNG LÝ DO SAU

Tốc độ nhanh, mượt

Kiến trúc phần mềm được tổ chức khoa học, tốc độ truy cập, tương tác của người dùng với phần mềm trên thực tế nhanh, mượt.

Đáp ứng nhu cầu xây dựng hệ thống quản lý cán bộ

Đáp ứng đầy đủ chức năng nghiệp vụ quản lý nhà nước về Quản lý cán bộ cho Cơ quan các cấp

Nền tảng công nghệ hiện đại

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ Cloud, Mobile, sử dụng mọi lúc, mọi nơi.

Chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế

Phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO27001

Tư vấn, hỗ trợ

Khách hàng được tư vấn xây dựng hệ thống Quản lý cán bộ phù hợp với nhu cầu và phạm vi của đơn vị.

Bảo hành,  bảo trì, hỗ trợ sau bảo hành

Cung cấp dịch vụ toàn diện trong suốt thời gian bảo hành, sau thời gian bảo hành vẫn trực tiếp tư vấn, khuyến cáo hỗ trợ người sử dụng trong suốt quá trình vận hành sử dụng.

 

Hiển thị thống kê KPI về nhân sự

Phần mềm hỗ trợ tổng hợp và tự động hiển thị thống kê KPI về nhân sự theo nhiều hình thức đa dạng như: Thời gian, cơ cấu tổ chức … giúp người dùng theo dõi, kiểm tra và xem báo cáo dễ dàng, tiện lợi hơn.

In hồ sơ cán bộ

Hỗ trợ người dùng in hồ sơ cán bộ, công chức trực tiếp trên phần mềm theo mẫu 2C-BNV/2008 với các dạng A3, A4 khác nhau

Quản lý kế hoạch biên chế

Chức năng này cho phép cán bộ phụ trách quản lý kế hoạch biên chế hàng năm, quản lý sơ tuyển chấp hành viên, đề nghị thi nâng ngạch, chuyển ngạch, quyết định nâng ngạch, chuyển ngạch

Quản lý quá trình lương

Hỗ trợ cán bộ phụ trách quản lý được quá trình tăng lương của cán bộ theo từng năm, thống kê được danh sách cán bộ được nâng lương trước hạn, nâng lương vượt khung, những cán bộ được phụ cấp thâm niên nghề.

Quản lý công tác cán bộ

Hỗ trợ cán bộ phụ trách quản lý được các hồ sơ liên quan đến công tác của cán bộ như đánh giá cán bộ, khen thưởng kỷ luật, điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, nghỉ hưu, nghỉ chế độ, thôi việc, đảng đoàn thể, hơp đồng lao động.

Quản lý quy hoạch cán bộ

Hỗ trợ cán bộ phụ trách quản lý được các đề xuất quy hoạch Lãnh đạo, quản lý đơn vị theo từng giai đoạn và quản lý quyết định quy hoạch cán bộ.

Hệ thống báo cáo

Phần mềm hỗ trợ kết xuất các mẫu báo cáo thống kê theo quy định của Bộ nội vụ. Ngoài ra, phần mềm hỗ trợ người dùng kết xuất các mẫu báo cáo động tự định nghĩa theo yêu cầu

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds