Phạm vi triển khai

Phần mềm được sử dụng tại Phòng/Ban Pháp chế của Tập đoàn/Tổng Công ty và cho phép triển khai diện rộng tất cả các đơn vị trực thuộc.

Tính năng nổi bật

– Quản lý xây dựng, soạn thảo văn bản theo kho mẫu biểu của cơ quan đơn vị, Thiết lập liên kết dẫn chiếu tới từng Điều, Khoản, Điểm trong văn bản, giữa các văn bản cơ liên quan. Tự động tổng hợp, đưa ra nội dung thay đổi khi soạn thảo các văn bản sửa đổi.

– Quản lý quy trình tham vấn, cho ý kiến về dự thảo, tự động tổng hợp ý kiến tham vấn của các đơn vị chi tiết theo từng Điều, Khoản trong văn bản. Tiếp thu và phản hổi các ý kiến tư vấn. Chỉnh sửa dự thảo theo ý kiến tham vấn

– Xây dựng kho văn bản theo mô hình cây giúp cho việc quản lý khai thác và theo dõi hiệu lực được thuận tiện. Cho phép xây dựng kho thuật ngữ, kho mẫu biểu, kho hợp đồng giúp cho người dùng nhanh chóng khai thác, sử dụng hiệu quả.

– Tạo lập thiết kế khung hệ thống văn bản, tạo lập danh mục khung phân chia VBNB theo nhóm lĩnh vực, từng lĩnh vực, chủ sở hữu. Thiết lập liên kết các văn bản trên khung Văn bản với các văn bản đang xây dựng hoặc đã ban hành. Giúp bộ phận quản lý lãnh đạo cơ quan quản lý được tổng thể về hệ thống, hiện trạng xây dựng, ban hành VBNB theo yêu cầu quản lý.

– Ban hành các văn bản mới, văn bản điều chỉnh một phần. Khai thác, theo dõi hiệu lực của Văn bản, hiển thị làm nổi bật nội dung cảnh báo, yêu cầu thay đổi trong văn bản.

– Quản lý các thay đổi của văn bản, hỗ trợ rà soát và đề xuất điều chỉnh các văn bản nội bộ. Lập báo cáo kiểm soát của đơn vị đề xuất.

– Tích hợp chữ ký số khi ký ban hành văn bản

– Tích họp, đồng bộ với hệ thống quản lý văn bản và điều hành, với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Văn bản pháp luật. Thiết lập liên kết giữa văn bản của đơn vị và Văn bản pháp luật trong cơ sở dữ liệu quốc gia.

Ưu điểm

– Cho phép soạn thảo dự thảo văn bản online với các tính năng biên soạn tương đương Microsoft Word. Tự động nhận dạng cấu trúc văn bản quy phạm, bóc tách nội dung và lập mục lục văn bản tự động.

–  Cho phép thiết lập liên kết (nội dung, hiệu lực) giữa các văn bản, bao gồm cả liên kết đến từng điều, khoản, điểm, nội dung trong văn bản giúp cho việc khai thác và quản lý hiệu lực của các quy phạm pháp luật một cách chính xác, hiệu quả, thuận tiện nhất.

–  Hỗ trợ số hoá các quy trình nghiệp vụ (workflow) trong các văn bản ban các hành quy trình nội bộ, giúp các cá nhân tham gia vào quy trình dễ dàng tiếp cận chính xác các yêu cầu công việc, tài liệu hỗ trợ liên quan đến chức năng nhiệm vụ của mình khi tham gia xử lý các công việc theo quy trình đã được số hoá.

–  Tự động liên kết với cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, hỗ trợ liên kết, dẫn chiếu văn bản căn cứ, tự động cảnh báo hiệu lực của các văn bản nội bộ khi văn bản pháp luật (là căn cứ) có thay đổi hiệu lực.

Khách hàng tiêu biểu
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds