ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC
 • Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 ban hành ngày 11/11/2011 có hiệu lực từ ngày 01/07/2012
 • Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 V/v hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan
 • Công văn số 139/VTLTNN-TTTH ngày 14/3/2009, V/v: Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng.
 • Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
 • Quyết định số 59/2008/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
 • Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
 • Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26/8/2015 của Cục văn thư và lưu trữ nhà nước về việc Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng
 • Và nhiều văn bản quy định khác
bao cao0000
HỆ THỐNG BÁO CÁO
 • Module báo cáo thống kê cho phép thống kê, xem, in các sổ văn bản đến và đi theo số, theo ngày hoặc theo nhiều tiêu chí khác.
 • Ứng với mỗi báo cáo cần hỗ trợ chức năng lựa chọn các thông tin cần đưa ra báo cáo theo nhiều tiêu chí khác nhau như phân loại, lĩnh vực, khoảng thời gian…
antoanthongtinDL0000
AN TOÀN VÀ BẢO MẬT
 • Phần mềm cài đặt tập trung trên hệ thống máy chủ
 • Hệ thống sao lưu dữ liệu tự động được thực hiện liên tục đề phòng rủi ro gặp các sự cố.
 • Toàn bộ các dữ liệu cần quản lý phải được lưu trong CSDL hoặc thư mục, được mã hóa và phân quyền truy cập chặt chẽ
 • Đáp ứng khả năng an toàn, bảo mật thông tin theo nhiều mức: mức mạng, mức xác thực người sử dụng và mức CSDL.
danh muc0000
CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA PHẨN MỀM

Quản trị danh mục

Module quản lý danh mục cho phép quản lý toàn bộ danh sách các dữ liệu dùng chung trong cơ quan, đơn vị. Mỗi cơ quan đơn vị sau khi khởi tạo được sẽ có hệ thống danh mục riêng đặc thù theo chức năng nhiệm vụ của mình. Ví dụ: danh mục sổ VB, HSCV, danh mục loại văn bản, lĩnh vực, cơ quan, phòng ban, chức danh và các danh mục khác

van ban den0000

Quản lý văn bản đến

 • Tổng quan: + Phần mềm hỗ trợ cả hai phương thức luân chuyển, chuyển giao xử lý văn bản qua đường điện tử hoặc qua đường văn thư thông thường

       + Cung cấp tiện ích hỗ trợ cho người dùng để kết hợp giữa việc xử lý văn bản theo phương thức truyền thống trên giấy và theo phương thức điện tử hoàn toàn qua mạng

 • Quản lý danh sách văn bản: Cho phép liệt kê toàn bộ văn bản đến đối với văn thư, người được phân quyền xem toàn bộ văn bản đến.
 • Tạo lập văn bản đến: Cho phép Văn thư hoặc người dùng được phân quyền phù hợp có thể nhập mới văn bản, xoá, sửa một văn bản đã tồn tại trong hệ thống
 • Chuyển xử lý văn bản đến: Cung cấp chức năng giúp Văn thư, lãnh đạo và chuyên viên được phân công có thể nhanh chóng gửi văn bản đến các cá nhân đơn vị liên quan. Có 2 chức năng chuyển xử lý văn bản: Chuyển nội bộ và Chuyển tiếp
 • Ghi ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo: Cung cấp cơ chế cho phép bất cứ lúc nào cũng có thể đưa ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo
 • Tìm kiếm tra cứu văn bản đến: Cho phép tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau:

          + Tìm kiếm nhanh: Hôm qua, hôm nay, tuần qua

          + Tìm kiếm toàn văn: Cho phép đưa vào các chuỗi tìm kiếm trên tất cả các trường dữ liệu, đặc biệt có thể tìm kiếm trong cả file đính kèm

          + Tìm kiếm theo các tiêu chí: Số ký hiệu, Loại văn bản, Trích yếu, Cơ quan ban hành, Sổ văn bản, Độ mật, Độ khẩn, Khoảng thời gian…

 • Thu hồi văn bản: Chức năng thu hồi văn bản được áp dụng cho: Văn bản đến, phiếu trình, dự thảo văn bản và hồ sơ công việc.
van ban di0000

Quản lý văn bản đi

 • Tổng quan: Cung cấp đẩy đủ các chức năng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến văn bản đi của cơ quan đơn vị liên quan đến quá trình xây dựng dự thảo, xin ý kiến các cơ quan đơn vị liên quan, trình lãnh đạo bộ phận, lãnh đạo cơ quan phê duyệt.
 • Quản lý quá trình soạn thảo, dự thảo văn bản đi: Cung cấp văn bản dự thảo đáp ứng nhu cầu xây dựng văn bản dự thảo xuất phát từ nhiều yêu cầu khác nhau: Văn bản đến cần có văn bản phúc đáp, phát sinh từ quá trình điều hành,…
 • Quản lý quá trình phát hành văn bản đi: Tạo lập và quản lý danh sách cán bộ đề nghị nâng ngạch, gửi đề nghị lên cơ quan, đơn vị cấp trên
giao viec0000

Quản lý giao việc

 • Tổng quan: Hỗ trợ người dùng lập kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, quản lý quyết định tuyển dụng
 • Tạo công việc và giao việc: Cho phép người dùng lập các quyết định tuyển dụng, in quyết định tuyển dụng, thêm ứng viên đã đủ điều kiện tuyển dụng theo từng quyết định tuyển dụng
 • Theo dõi tình trạng xử lý công việc: Cung cấp chức năng đánh dấu văn bản (biểu tượng cờ mầu đỏ) qua đó giúp lãnh đạo có thể theo dõi trạng thái các văn bản quan trọng cần xử lý.
 • Ghi ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo: Thông qua chức năng theo dõi công việc giúp lãnh đạo cơ quan đơn vị cập nhật kịp thời trạng thái xử lý công việc, tuỳ theo tình trạng thực tế diễn ra khi xử lý công việc lãnh đạo có thể đưa ra các ý kiến chỉ đạo phù hợp.
 • Xử lý công việc được giao: Thông qua các chức năng liên quan đến văn bản như làm phiếu trình, dự thảo, tạo hồ sơ công việc, hồ sơ văn bản, cập nhật trạng thái, kết quả thực hiện và các công việc liên quan khác
van ban noi bo0000

Quản lý văn bản nội bộ

 • Văn bản nội bộ do chính cơ quan ban hành được gửi lại các cá nhân đơn vị liên quan trong nội bộ cơ quan. SIOffice hỗ trợ cơ chế cho phép quản lý, soạn thảo, gửi nhận liên văn bản…
 • Việc tạo lập, soạn thảo, phê duyệt, gửi nhận được thực hiện theo đúng quy trình soạn thảo, dự thảo văn bản đi
 • Tra cứu tìm kiếm văn bản nội bộ: Cho phép tìm kiếm toàn văn, tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau:

         + Tìm kiếm nhanh: Hôm qua, hôm nay, tuần qua

         + Tìm kiếm toàn văn: Cho phép đưa vào các chuỗi tìm kiếm trên tất cả các trường dữ liệu, đặc biệt có thể tìm kiếm trong cả file đính kèm

         + Tìm kiếm theo các tiêu chí: Số ký hiệu, Loại văn bản, Trích yếu, Cơ quan ban hành, Sổ văn bản, Độ mật, Độ khẩn, Khoảng thời gian…

ho so cong viec0000

Quản lý hồ sơ công việc

 • Tổng quan: SIOffice hỗ trợ các chức năng quản lý, thực hiện, lưu trữ trạng thái thực hiện công việc xử lý văn bản, công việc của cơ quan thông qua các chức năng Hồ sơ công việc, Hồ sơ xử lý văn bản.
 • Tạo công việc và giao việc: Cho phép người dùng lập các quyết định tuyển dụng, in quyết định tuyển dụng, thêm ứng viên đã đủ điều kiện tuyển dụng theo từng quyết định tuyển dụng
 • Phân công/Phân quyền xử lý hồ sơ công việc: Sau khi hồ sơ công việc được tạo lập có thể phân quyền truy cập hồ sơ, phân công xử lý công việc đến các cá nhân đơn vị thực hiện. Cho phép mỗi hồ sơ công việc có thể phân công nhiều tập thể, cá nhân trong cơ quan cùng tham gia.
 • Cập nhật kết quả xử lý hồ sơ công việc: Với mỗi hồ sơ công việc được giao cán bộ chuyên viên sau khi hoặc trong quá trình thực hiện có thể cập nhật kết quả, trạng thái xử lý công việc.

Tích hợp hệ thống

 • Phần mềm quản lý văn bản điều hành được coi là ứng dụng nền tảng có chi phối đặc biệt tới các ứng dụng khác, vì vậy khả năng tích hợp với các ứng dụng khác của sản phẩm được coi là tiêu chí quan trọng góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT cũng như điều hành của lãnh đạo cơ quan/đơn vị.
 • AD (Active Directory): Tích hợp chặt chẽ với AD cả hai chiều qua đó SIOffice có thế tái sử dụng toàn bộ hệ thống người dùng đang tồn tại trong cơ quan/đơn vị, ngoài ra trên ứng dụng có thể tạo lập, cập nhật thông tin người dùng sau đó tự động đồng bộ với AD.
 • Mail: Hỗ trợ cơ chế phân tích nội dung mail và tự động đẩy thông tin vào chương trình kể cả file đính kèm
 • Web Services: Cung cấp cơ chế truy vấn động dữ liệu tuỳ theo nhu cầu thực tế. Ví dụ: Lựa chọn loại văn bản, khoảng thời gian, cơ quan ban hành, ….
 • XML/File có cấu trúc: Cho phép tích hợp dữ liệu lưu trữ trên file XML và file có cấu trúc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp dữ liệu với các ứng dụng khác trong tương lai đặc biệt là các phần mềm chuyên dụng hay phần mềm lưu trữ…
 • CA: Sẵn sàng tích hợp với CA cho việc mã hoá dữ liệu trong các file văn bản, đường truyền và cả trong CSDL
 • Dữ lệu XML trao đổi trong quá trình tích hợp tuân thủ chặt chẽ chuẩn EDXML.
quan tri he thong0000

Quản trị hệ thống

Tổng quan: Quản trị hệ thống là module cho phép người quản trị thiết lập, phân quyền cho tất cả người dùng sử dụng hệ thống, thực hiện các chức năng liên quan đến quản trị như sao lưu phục hồi, giám sát quá trình sử dụng chương trình của người dùng.

 • + Tạo lập cơ quan đơn vị và cơ cấu tổ chức
 • + Quản trị vai trò người dùng
 • + Quản trị người dùng
 • + Quản trị tham số hệ thống
 • + Quản trị nhật ký người dùng
tien ich0000

Dịch vụ cộng tác

 • Hỗ trợ thiết bị cầm tay: Là một phiên bản hỗ trợ cho lãnh đạo cán bộ chuyên viên trong việc sử dụng các thiết bị cầm tay để sử dụng chương trình như điện thoại smart phone, máy tính bảng chạy trên các nền tảng khác nhau như Adroid, IOS, Window phone.
 • MS: Là một dịch vụ trợ giúp cho các cán bộ cơ quan/đơn vị sử dụng chương trình trao đổi thông tin qua mạng điện thoại di động.
 • Danh bạ điện thoại: Cung cấp dịch vụ cho các cơ quan đơn vị dễ dàng tạo lập, tra cứu danh sách thông tin liên hệ của cán bộ công chức trong cơ quan/đơn vị và các đơn vị ngoài có liên quan.
 • Lịch làm việc: Cho phép tạo lập, tra cứu lịch làm việc của cơ quan, lãnh đạo, cán bộ nhân viên trong cơ quan đơn vị.
 • Phòng họp: Cho phép quản lý tạo lập, tra cứu thông tin, tình trạng của phòng họp
PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁN BỘ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỐT NHẤT VÌ NHỮNG LÝ DO SAU

Tốc độ nhanh, mượt

Kiến trúc phần mềm được tổ chức khoa học, tốc độ truy cập, tương tác của người dùng với phần mềm trên thực tế nhanh, mượt.

Đáp ứng nhu cầu xây dựng hệ thống quản lý cán bộ

Đáp ứng đầy đủ chức năng nghiệp vụ quản lý nhà nước về Quản lý cán bộ cho Cơ quan các cấp

Nền tảng công nghệ hiện đại.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ Cloud, Mobile, sử dụng mọi lúc, mọi nơi.

Chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế.

Phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO27001

Tư vấn, hỗ trợ

Khách hàng được tư vấn xây dựng hệ thống Quản lý cán bộ phù hợp với nhu cầu và phạm vi của đơn vị.

Bảo hành,  bảo trì, hỗ trợ sau bảo hành.

Cung cấp dịch vụ toàn diện trong suốt thời gian bảo hành, sau thời gian bảo hành vẫn trực tiếp tư vấn, khuyến cáo hỗ trợ người sử dụng trong suốt quá trình vận hành sử dụng.

Quản trị danh mục

Quản lý toàn bộ danh sách các dữ liệu dùng chung trong cơ quan, đơn vị. Mỗi cơ quan đơn vị sau khi khởi tạo được sẽ có hệ thống danh mục riêng đặc thù theo chức năng nhiệm vụ của mình. Ví dụ: danh mục sổ VB, HSCV, danh mục loại văn bản, lĩnh vực, cơ quan, phòng ban, chức danh và các danh mục khác

Quản lý văn bản đến

Quản lý danh sách văn bản

Tạo lập văn bản đến

Chuyển xử lý văn bản đến

Ghi ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo

Tìm kiếm tra cứu văn bản đến

Thu hồi văn bản

Quản lý văn bản đi

Quản lý quá trình soạn thảo, dự thảo văn bản đi

Quản lý quá trình phát hành văn bản đi

Quản lý giao việc

Tạo công việc và giao việc

Theo dõi tình trạng xử lý công việc

Ghi ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo

Xử lý công việc được giao

Quản lý văn bản nội bộ

Cung cấp cơ chế cho phép quản lý, soạn thảo, phê duyệt, gửi nhận liên văn bản…được thực hiện theo đúng quy trình soạn thảo, dự thảo văn bản đi

Quản lý hồ sơ công việc

Tạo lập hồ sơ công việc

Phân công/Phân quyền xử lý hồ sơ công việc

Cập nhật kết quả xử lý hồ sơ công việc

Tích hợp hệ thống
Quản trị hệ thống

Tạo lập cơ quan đơn vị và cơ cấu tổ chức

Quản trị vai trò người dùng

Quản trị người dùng

Quản trị tham số hệ thống

Quản trị nhật ký người dùng

Dịch vụ cộng tác

– Hỗ trợ thiết bị cầm tay: Là một phiên bản hỗ trợ cho lãnh đạo cán bộ chuyên viên trong việc sử dụng các thiết bị cầm tay để sử dụng chương trình như điện thoại smart phone, máy tính bảng chạy trên các nền tảng khác nhau như Adroid, IOS, Window phone.

– MS: Là một dịch vụ trợ giúp cho các cán bộ cơ quan/đơn vị sử dụng chương trình trao đổi thông tin qua mạng điện thoại di động.

– Danh bạ điện thoại: Cung cấp dịch vụ cho các cơ quan đơn vị dễ dàng tạo lập, tra cứu danh sách thông tin liên hệ của cán bộ công chức trong cơ quan/đơn vị và các đơn vị ngoài có liên quan.

– Lịch làm việc: Module lịch làm việc cung cấp các nhóm chức năng cho phép tạo lập, tra cứu lịch làm việc của cơ quan, lãnh đạo, cán bộ nhân viên trong cơ quan đơn vị.

– Phòng họp: Cho phép quản lý tạo lập, tra cứu thông tin, tình trạng của phòng họp

 

Báo cáo thống kê

Module báo cáo thống kê cho phép thống kê, xem, in các sổ văn bản đến và đi theo số, theo ngày hoặc theo nhiều tiêu chí khác.

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]