30/12/2022
0 0

SIMAX TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vinh dự được lựa chọn là đơn vị xây dựng Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, […]

Đọc tiếp
03/08/2022
0 0

SIMAX TEAM BUILDING 2022 – VỮNG NỀN TẢNG – SÁNG TƯƠNG LAI

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập (03/8/2012 – 03/8/2022), Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp […]

Đọc tiếp