Sứ mệnh

Sáng tạo, chuyên nghiệp, thấu hiểu nghiệp vụ, nhu cầu và chiếm lĩnh niềm tin yêu của khách hàng

SIMAX có đội ngũ cán bộ chủ chốt dày dạn kinh nghiệm, đã và đang tham gia nhiều dự án trọng điểm quốc gia và xây dựng nền tảng cho chính quyền điện tử tại nhiều Bộ, ngành và địa phương trên cả nước.

Giá trị cốt lõi

Trở thành một trong những công ty cung cấp sản phẩm giải pháp Công nghệ thông tin hiệu quả nhất.

 • Icon giá trị cốt lỗi Simax

  Sáng tạo

 • Icon giá trị cốt lỗi Simax

  Chuyên nghiệp

 • Icon giá trị cốt lỗi Simax

  Hợp tác

 • Icon giá trị cốt lỗi Simax

  Trách nhiệm

 • Icon giá trị cốt lỗi Simax

  Hiệu quả

SIMAX

Trở thành một trong những công ty cung cấp sản phẩm giải pháp Công nghệ thông tin hiệu quả nhất.

Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp SIMAX là nhà cung cấp các giải pháp tổng thể và dịch vụ công nghệ thông tin chuyên nghiệp cho các lĩnh vực: Chính phủ điện tử và Doanh nghiệp.