Phân phối sp
Phạm vi triển khai

Phần mềm được sử dụng tại Phòng/Ban Pháp chế của Tập đoàn/Tổng Công ty và cho phép triển khai diện rộng tất cả các đơn vị trực thuộc.

Tính năng nổi bật

– Quản lý việc khai thác, tìm kiếm văn bản theo nhiều tiêu chí, lĩnh vực, phân loại, đơn vị.

– Tự động phân quyền khai thác văn bản theo phạm vi áp dụng

– Hỗ trợ phân quyền khai thác mở rộng theo đơn vị, chức danh, vị trí công tác hoặc theo từng nhóm, từng người dùng cụ thể.

– Tự động ghi nhật ký khai thác văn bản (xem, tải về) của người dùng

– Tự động chèn Watermark vào file văn bản tải về theo thời gian, tải khoản tải về

– Xây dựng kho văn bản theo mô hình cây giúp cho việc quản lý khai thác và theo dõi hiệu lực được thuận tiện. Cho phép xây dựng kho thuật ngữ, kho mẫu biểu, kho hợp đồng giúp cho người dùng nhanh chóng khai thác, sử dụng hiệu quả.

– Cho phép báo cáo chi tiết, tổng hợp kế hoạch, kết quả thực hiện, hiện trạng Văn bản và các báo cáo theo yêu cầu của đơn vị

– Tích hợp, đồng bộ với hệ thống quản lý văn bản và điều hành, với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Văn bản pháp luật. Thiết lập liên kết giữa văn bản của đơn vị và Văn bản pháp luật trong cơ sở dữ liệu quốc gia.

Khách hàng tiêu biểu
Ban Pháp chế
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds