ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC
 • Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
 • Công văn số 1725/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/06/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống một cửa điện tử.
 • Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
 • Quyết định số 1294/QĐ- BNV ngày 03/12/2013 của Bộ Nội vụ về xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC của các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành, phố.
 • Thông tư 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
 • Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
 • Quyết định số 1705/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (Phiên bản 1.0)
 • Và nhiều quy định khác.
cacphanhechucnang0000
CÁC CHỨC NĂNG CỦA PM HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ LIÊN CẤP
 • Có chức năng đảm bảo tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để truy xuất dữ liệu thủ tục hành chính của cơ quan đó.
 • Hỗ trợ hướng dẫn tổ chức cá nhân đăng ký thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; tiếp nhận và nhập thông tin điện tử của hồ sơ thủ tục hành chính được tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện theo tất cả các cách thức quy định
 • Cung cấp thông tin về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị đầu mối giải quyết thủ tục hành chính các cấp.
 • Cho phép tổ chức, cá nhân đánh giá tiến độ, chất lượng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
 • Chia sẻ thông tin về tình hình giải quyết thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ đã được xác thực và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa tới Cơ sở dữ liệu của Cổng Dịch vụ công quốc gia.
 • Phân cấp quản lý hệ thống tài khoản sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tổ chức cá nhân.
 • Chức năng đánh giá trực tuyến của tổ chức cá nhân, đánh giá nội bộ về việc giải quyết thủ tục hành chính
 • Danh mục quyết định công bố thủ tục hành chính, danh mục nhóm thủ tục hành chính liên thông.
 • Chức năng hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên hồ sơ mẫu trực tuyến kèm Video hướng dẫn.
 • Chức năng Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính
thutuchanhchinh0000
POSSI CÓ NHỮNG GÌ?

CSDL thủ tục hành chính

POSSI cho phép tạo lập CSDL thủ tục hành chính tập trung, các đơn vị có thủ tục hành chính chịu trách nhiệm quản lý, cập nhật trực tiếp bộ thủ tục hành chính của đơn vị mình theo quy định hiện hành. POSSI có cơ chế phân loại CSDL thủ tục hành chính đến từng đơn vị, có chuẩn tích hợp chung để tích hợp với phần mềm ứng dụng khác theo yêu cầu.

vanbanphapquy0000

CSDL văn bản pháp quy

 • POSSI có tích hợp danh sách CSDL văn bản pháp quy theo từng đơn vị, hỗ trợ người dùng có thể khai thác và tìm kiếm văn bản. Đối với những văn bản chưa có trong danh sách, phần mềm có chức năng hõ trợ người dùng kéo văn bản từ CSDL Văn bản pháp luật về.
dichvuhanhchinh0000

Dịch vụ hành chính công

 • POSSI cung cấp nền tảng và công cụ để xây dựng dịch vụ hành chính công (mức 1,2,3 và 4) căn cứ trên bộ CSDL thủ tục hành chính và yêu cầu của đơn vị hành chính các cấp.
 • POSSI cho phép tạo lập không giới hạn các đơn vị hành chính, mọi cấp độ.
 • POSSI cho phép tạo lập không giới hạn thủ tục hành chính; Dịch vụ công.
dichvuhanhchinh0000

Một cửa điện tử, một cửa liên thông

 • POSSI một cửa điện tử giúp quản lý giao dịch giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan hành chính nhà nước và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Phần mềm POSSI một cửa liên thông quản lý toàn bộ quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuyển, giao nhận, thụ lý hồ sơ, tài liệu kèm theo và trả kết quả về đơn vị đầu mối. Ngoài việc liên thông xử lý hồ sơ công việc giữa các phòng ban với nhau trong một đơn vị, phần mềm POSSI có cơ chế quản lý giao dịch liên thông dọc-ngang, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau (Xã/Phường – Quận/Huyện – Tỉnh/TP).
benefits-1567217685974264181823
LỢI ÍCH CỦA PHẦN MỀM POSSI
 • Giải pháp tổng thể cho Cải cách hành chính.
 • Công nghệ hiện đại làm việc mọi lúc, mọi nơi.
 • Cập nhật kịp thời các chế độ chính sách, thủ tục của nhà nước.
 • Tối ưu hóa tài nguyên cho cơ quan tiết kiệm chi phí hoạt động.
 • Tiết kiệm chi phí đầu tư.
 • Triển khai dễ dàng nhanh chóng.
 • Hệ thống báo cáo đầy đủ, kịp thời, chi tiết hỗ trợ việc ra quyết định điều hành của lãnh đạo và các báo cáo thống kê theo quy định.
 • Tối ưu hóa tài nguyên cho cơ quan tiết kiệm chi phí hoạt động.
 • Triển khai dễ dàng nhanh chóng.
12340000
POSSI ĐÁP ỨNG CHO NGƯỜI DÙNG NHỮNG GÌ?

Bộ phận một cửa (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

 • Tạo lập các biểu mẫu, tờ khai theo quy định
 • Hướng dẫn, cung cấp biểu mẫu, tờ khai cho tổ chức, cá nhân.
 • Tiếp nhận, bổ sung hồ sơ theo 2 hình thức trực tiếp hoặc qua mạng (dịch vụ công cấp 3,4)
 • Bàn giao hồ sơ cho bộ phận nghiệp vụ thụ lý

Bộ phận nghiệp vụ (thụ lý hồ sơ)

 • Phân công thụ lý hồ sơ
 • Thụ lý hồ sơ
 • Hồ sơ liên thông
 • Tra cứu tình trạng hồ sơ, kết quả giải quyết hồ sơ.
 • Trả kết quả

Lãnh đạo

 • Phê duyệt hồ sơ
 • Ký hồ sơ
Untitled-100000000
POSSI ĐÁP ỨNG GIAO TIẾP CÔNG DÂN NHƯ THẾ NÀO?

POSSI cung cấp nhiều kênh truy nhập, đơn giản, thuận tiện cho phép tổ chức cá nhân giao tiếp với cơ quan hành chính nhà nước các cấp, từ kênh trực tiếp tại hệ thống Một cửa của đơn vị hoặc kênh Một cửa điện tử tại thông qua các cổng thông tin giao tiếp:  Cổng thông tin dịch vụ công, Cổng thành phần đơn vị, Cổng thông tin giao tiếp tỉnh/tp hoặc cơ quan bộ

POSSI CÓ GÌ MỚI, KHÁC BIỆT VỚI CÁC SẢN PHẦM KHÁC TRÊN THỊ TRƯỜNG

Tạo lập động

 • Trên giao diện người dùng, POSSI cho phép định nghĩa, tạo lập – động các chủ thể: Đơn vị, Phòng ban, Người dùng, Thủ tục hành chính.
 • Tạo lập không hạn chế đơn vị ở các cấp quản lý hành chính theo yêu cầu người dùng: (Xã/Phường/Thị trấn – Quận/Huyện/Thị xã/TP thuộc Tỉnh/TP …);
 • Tạo lập phòng ban chức năng trong đơn vị theo yêu cầu;
 • Tạo lập người dùng tương ứng với vai trò, chức năng của người dùng trong đơn vị đúng như thực tế. (Kiêm nhiệm, thư ký, ủy quyền …);
 • Tạo lập bộ Cơ sở dữ liệu Thủ tục hành chính, phân trách nhiệm quản lý, sửa đổi, cập nhật các thủ tục hành chính về đơn vị chủ quản của thủ tục đó.
 • Tạo lập không giới hạn các dịch vụ hành chính công các mức (2,3,4 ) trên hệ thống, dựa trên bộ thủ tục hành chính.
 • Định nghĩa vai trò của của từng đối tượng trong hệ thống phần mềm.

Liên thông dọc-ngang

 • POSSI cho phép liên thông ngang mức giữa các phòng ban trong một đơn vị, giữa các đơn vị với nhau. Liên thông ngành dọc theo cấp độ quản lý (UBND Tỉnh/TP – Quận/Huyện/Thị xã/TP – Xã/Phường/Thị trấn).

Mô hình triển khai

POSSI đáp ứng các mô hình triển khai theo nhu cầu và yêu cầu của đơn vị hành chính …

antoanthongtinDL0000
POSSI VÀ CƠ CHẾ BẢO MẬT
 • Phần mềm POSSI đáp ứng khả năng an toàn bảo mật thông tin theo nhiều mức: mức mạng, mức xác thực người sử dụng và mức Cơ sở dữ liệu
 • Toàn bộ các dữ liệu cần quản lý được lưu trong CSDL hoặc thư mục, được mã hóa và phân quyền truy cập chặt chẽ.
 • Phần mềm POSSI có chuẩn và các cơ chế tích hợp được tích hợp với hệ thống CA của các tổ chức như : ( Ban cơ yếu chính phủ, Verisign . . .)
POSSI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ, DỊCH VỤ CÔNG TỐT NHẤT VÌ NHỮNG LÝ DO SAU

Tốc độ nhanh, mượt

Kiến trúc phần mềm được tổ chức khoa học, tốc độ truy cập, tương tác của người dùng với phần mềm trên thực tế nhanh, mượt.

Đáp ứng nhu cầu xây dựng hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ toàn diện

Đáp ứng đầy đủ chức năng nghiệp vụ xây dựng hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử cho Cơ quan Bộ, UBND tỉnh, UBND cấp Quận, huyện.

Nền tảng công nghệ hiện đại

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ Cloud, Mobile, sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị (máy tính, laptop, điện thoại, máy tính bảng).

Chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế

Phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001/2015; 27001, CMMi

Kiến trúc phần mềm khoa học hữu dụng.

Kiến trúc 3 tầng, dễ dàng tích hợp, triển khai các hệ thống dùng chung, dễ dàng triển khai máy chủ riêng cho tầng ứng dụng hoặc tầng cơ sở dữ liệu

Tăng cường bảo mật dữ liệu.

Hệ thống sao lưu dữ liệu tự động được thực hiện liên tục đề phòng rủi ro gặp các sự cố. Bảo mật qua các hệ thống xác thực người dùng, tích hợp CA

Tư vấn, hỗ trợ

Khách hàng được tư vấn xây dựng hệ thống Quản lý tài liệu điện tử lưu trữ phù hợp với nhu cầu và phạm vi của đơn vị.

Bảo hành,  bảo trì, hỗ trợ sau bảo hành

Cung cấp dịch vụ toàn diện trong suốt thời gian bảo hành, sau thời gian bảo hành vẫn trực tiếp tư vấn, khuyến cáo hỗ trợ người sử dụng trong suốt quá trình vận hành sử dụng.

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds