Tin tức

SIMAX phối hợp trong hoạt động chuyển đổi số của Bộ Tư pháp – Nâng cấp Cổng dịch vụ công

Xây dựng chính phủ điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính là một trong những mục tiêu chuyển đổi số ở Việt Nam. Do đó, việc ứng dụng CNTT vào giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan càng được chú trọng và đầu tư hơn. Nhằm mục đích hoàn thiện các tính năng, chức năng đáp ứng đầy đủ yêu cầu về nghiệp vụ Bộ Tư pháp đã nâng cấp, mở rộng Cổng dịch vụ công của đơn vị để đảm bảo đáp ứng giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan.

Từ năm 2016 trang khai thác dịch vụ công của Bộ Tư pháp đuọc xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý, công khai và cung cấp thông tin về dịch vụ công trực tuyếm, về tình hình giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Sau thời gian hoạt động và với chủ trương đẩy mạnh CNTT, Bộ Tư pháp đã nhiều lần nâng cấp Cổng dịch vụ công để phù hợp với yêu cầu sử dụng và đáp ứng khối lượng công việc thực tế.

SIMAX phối hợp cùng Bộ Tư pháp trong việc nâng cấp Cổng dịch vụ công. (Ảnh:Thanhnien.vn)

Đến năm 2021 nhận thấy nhu cầu sử dụng tăng cao và yêu cầu cao về công nghệ, Bộ Tư pháp đã kết hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp SIMAX để nâng cấp Cổng dịch vụ công Bộ Tư pháp với những yêu cầu trọng yếu như:

  • Xây dựng Cổng dịch vụ công đáp ứng đầy đủ về tính năng, chức năng, phương thức nộp phí, lệ phí, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính đối với Cổng Dịch vụ công cấp bộ
  • Phục vụ nhu cầu thanh toán trực tuyến các khoản thuế, phí, lệ phí thông qua kết nối với cổng thanh toán tập trung của quốc gia và các hệ thống thanh toán trực tuyến khác của tổ chức, công dân được nhanh chóng thuận lợi
  • Đồng bộ các thông tin về việc thanh toán, hỗ trợ cho các đơn vị trong việc hạch toán, đối soát số tiền phí, lệ phí của từng hồ sơ được chính xác, dễ dàng.
  • Cung cấp thông tin chi tiết, tổng hợp, khách quan về việc đánh giá chất lượng và tiến độ giải quyết các dịch vụ công nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, đúng pháp luật trong việc đánh giá và công bố kết quả đánh giá

Ngoài ra, với vai trò là đơn vị chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, khi nâng cấp mở rộng Cổng dịch vụ công cho Bộ Tư pháp , Công ty SIMAX còn nâng cấp hệ thống giúp tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân thực hiện và đánh giá chất lượng, tiến độ giải quyết dịch vụ nhằm thúc đẩy việc nâng cap chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn./.

 

 

 

[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds