PHẠM VỊ TRIỂN KHAI

Cơ quan thanh tra nhà nước và Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Triển khai mở rộng không giới hạn các đơn vị sử dụng; các đơn vị có thể quản trị độc lập; cơ sở dữ liệu của các đơn vị trực thuộc có thể độc lập hoặc tập trung

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

– Cho phép lập và quản lý hồ sơ thanh tra

– Cho phép lưu trữ thông tin: Hồ sơ thanh tra, các vi phạm hành chính

– Hỗ trợ quá trình xử lý hồ sơ vi phạm, bao gồm lập biên bản, quyết định xử phạt và gửi thông báo cho các bên liên quan

– Tính toán mức độ vi phạm và xử phạt cho từng hành vi vi phạm, dựa trên các quy định của pháp luật và các tiêu chí xác định.

– Cho phép lưu trữ thông tin về lịch sử vi phạm của các phương tiện, tài xế và các bên liên quan khác, giúp cho việc đánh giá nhanh chóng và chính xác hơn về hành vi vi phạm của các đối tượng này.

– Tạo ra các báo cáo và thống kê về kết quả thanh tra chuẩn theo mẫu quy định

– Tính năng bảo mật cao, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân của các đối tượng liên quan đến quá trình xử lý vi phạm hành chính.

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds