Quy trình ISO áp dụng

ISO 9001:2015, 27001:2013

Phạm vi triển khai

Triển khai mở rộng không giới hạn các đơn vị sử dụng; các đơn vị có thể quản trị độc lập; cơ sở dữ liệu của các đơn vị trực thuộc có thể độc lập hoặc tập trung.

Các tính năng nổi bật

– Cung cấp đầy đủ tính năng nghiệp vụ quản lý văn bản điều hành và hồ sơ công việc trên cả Web và Mobile (Mobile web và mobi app).

– Hỗ trợ xây dựng dự thảo, phiếu trình, theo dõi quá trình xây dựng, tham vấn ý kiến, tổng hợp ý kiến, phát hành văn bản. Hỗ trợ tư vấn, tham mưu, nhận dạng văn bản liên quan với văn bản hiện thời (sử dụng AI để hỗ trợ tham mưu trong việc xử lý văn bản).

– Đáp ứng đầy nghiệp vụ gửi nhận văn bản điện tử theo tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Mô hình triển khai tập trung, quản trị tập trung, phân cấp linh hoạt nhưng cũng dễ dàng chia tách khi có nhu cầu.

– Khả năng triển khai mở rộng lớn, không giới hạn số lượng đơn vị, người dùng.

– Kiến trúc lập trình chia theo các module tính năng độc lập, hướng dịch vụ, hướng cấu hình

– Dữ liệu lưu trữ linh hoạt theo năm, tháng, hoặc theo thư mục đối với file đính kèm.

– Tích hợp hỗ trợ: Scan, Token USB, SIMCA

Cung cấp nhiều tiện ích, hỗ trợ sử dụng hiệu quả như:

– Cung cấp khả năng nhắc việc đầy đủ, kịp thời, đáp ứng mọi thao tác cũng như nghiệp vụ;

– Tính năng Uỷ quyền;

– Tính năng đồng trình;

– Khả năng định nghĩa không giới hạn vai trò trong hệ thống;

– Cung cấp tính năng cấu hình linh hoạt đối: Có thể cấu hình các biểu mẫu riêng, đặc thù cho từng đơn vị;

– Khả năng thông báo qua Email, SMS: Tối ưu hoá thông báo theo từng thao tác;

– Khả năng ghi log đầy đủ trên toàn bộ hệ thống: Log xử lý; Log Uỷ quyền; Log hệ thống, hoạt động của người dùng; Log đăng nhập;

– Khả năng nén file để tiết kiệm dung lượng tăng trưởng theo thời gian dài;

– Tích hợp nhận diện vân tay, khuôn mặt trên thiết bị di động

Khách hàng tiêu biểu
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!

Số lượng đơn vị sử dụng khoảng 40 đơn vị; số lượng người dùng khoảng 1800 người dùng.

Số lượng đơn vị sử dụng khoảng 100 đơn vị; số lượng người dùng khoảng 2400 người dùng.

Số lượng đơn vị sử dụng khoảng 33 đơn vị; số lượng người dùng khoảng 1500 người dùng.

Số lượng đơn vị sử dụng khoảng 30 đơn vị; số lượng người dùng khoảng 1000 người dùng.

Sử dụng thống nhất trên toàn tỉnh, xuống đến cấp xã bao gồm trường học các cấp với số lượng đơn vị sử dụng khoảng 600 đơn vị; số lượng người dùng hơn 6.000 người dùng.

[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds