PHẠM VỊ TRIỂN KHAI

Triển khai mở rộng không giới hạn các đơn vị sử dụng; các đơn vị có thể quản trị độc lập; cơ sở dữ liệu của các đơn vị trực thuộc có thể độc lập hoặc tập trung. (Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng quản lý vận tải, Trung tâm sát hạch lái xe,…)

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Quản lý thu phí

– Giúp các đơn vị như trung tâm sát hạch lái xe, phòng quản lý vận tải, sở GTVT tỉnh/thành phố dễ dàng thực hiện việc quản lý thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp mới giấy phép lái xe theo đúng quy định của nhà nước.

– Cho phép tính toán các khoản thu phí và lệ phí liên quan đến sát hạch lái xe, dựa trên các quy định của pháp luật và chính sách của tổ chức quản lý sát hạch lái xe.

– Cho phép xử lý việc thu phí và lệ phí theo các phương thức khác nhau, bao gồm thu trực tiếp tại quầy, thu qua mạng Internet hoặc bằng các phương thức thanh toán điện tử khác.

– Tạo báo cáo và thống kê về các khoản thu phí và lệ phí đã thu được, giúp cho các tổ chức quản lý sát hạch lái xe có thể theo dõi và kiểm soát chi phí một cách hiệu quả.

Số hoá kết quả sát hạch lái xe

– Cho phép thu thập thông tin từ các bài kiểm tra sát hạch lái xe, bao gồm thông tin về thí sinh, câu hỏi, đáp án và điểm số.

– Cho phép xử lý dữ liệu: Sau khi thu thập được dữ liệu, các phần mềm số hóa kết quả sát hạch lái xe có thể xử lý dữ liệu để tính toán điểm số và đưa ra kết quả sát hạch cho từng thí sinh.

– Cho phép cơ quan quản lý sát hạch lưu trữ hồ sơ kết quả sát hạch theo quy định

– Tạo ra báo cáo và thống kê về các kết quả sát hạch lái xe. Việc tạo báo cáo và thống kê giúp cho các tổ chức quản lý sát hạch lái xe có thể theo dõi và đánh giá quá trình sát hạch của từng thí sinh và đánh giá hiệu quả của quá trình sát hạch.

– Đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu bằng việc sử dụng các công nghệ bảo mật như mã hóa dữ liệu, kiểm tra đăng nhập và quản lý quyền truy cập giúp bảo vệ dữ liệu của thí sinh.

– Cho phép tìm kiếm, khai thác thông tin liên quan đến sát hạch lái xe theo nhiều tiêu chí

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds