PHẠM VỊ TRIỂN KHAI

Là phần mềm giúp tự động tiếp nhận đơn. Quản lý, điều phối, giao thời hạn, giám sát việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân theo thẩm quyền và lĩnh vực phụ trách.

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

– Cho phép tiếp nhận công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại,tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

– Cho phép người dùng tại phòng theo dõi đơn thư thực hiện các hoạt động tiếp nhận đơn thư và phân phối thư một cách hợp lý đến các đơn vị chuyên môn liên quan

– Cho phép các đơn vị chuyên môn tiếp nhận thụ lý và xử lý các đơn thư

– Cho phép quản lý công tác tiếp công dân

– Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

– Quản lý giám sát vụ việc khiếu nại, tố cáo

– Quản lý hồ sơ lưu trữ về khiếu nại, tố cáo

– Tra cứu đơn thư

– Thống kê, báo cáo đơn thư, xuất file đa dạng như word, excel,…

– Quản lý hệ thống

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds