CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Đáp ứng đầy đủ các quy định của nhà nước

– Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010.

– Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

– Quyết định số 01/2016/QĐ-BYT ngày 09/01/2006 của Bộ Y tế về việc quy định về chế độ báo cáo và mẫu báo cáo về vệ sinh an toàn thực phẩm.

– Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 23/12/2006 của Bộ Y tế về Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm. – Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương

– Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế về Quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm.

– Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNN ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về Quy định kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ quản lý của Sở y tế

– Theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

– Theo dõi việc cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế.

– Theo dõi việc thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. – Theo dõi việc thực hiện các công tác tuyên truyền thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật vềvệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

– Nhận các thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

Các tính năng nổi bật

Quản lý đầy đủ danh sách, thông tin, hồ sơ về các cơ sở SXKD bao gồm cả thông tin chung, sản phẩm, các cam kết ATTP, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, kết quả các lần thanh tra, kiểm tra … Hỗ trợ in các Bản tiếp nhận, Giấy chứng nhận theo đúng các mẫu biểu theo quy định hiện hành.

Quản lý đầy đủ thông tin về các địa điểm SXKD thực phẩm, quan hệ giữa các địa điểm và các cơ sở SXKD.

– Quản lý, cập nhật đầy đủ thông tin, kết quả cấp giấy xác nhận kiến thức VSATTP cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tỉnh, Huyện, Xã theo phân cấp quản lý của các đơn vị.

– Hỗ trợ in giấy xác nhận kiến thức VSATTP theo mẫu biểu mới nhất theo quy định.

– Quản lý, cập nhật đầy đủ thông tin, kết quả cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP. Hỗ trợ in giấy xác nhận kiến thức VSATTP theo mẫu biểu mới nhất theo quy định.

– Hỗ trợ lập kế hoạch và quản lý thực hiện, cập nhật kết quả thanh tra, kiểm tra VSATTP theo phân cấp quản lý của từng đơn vị trong địa bàn tỉnh.

– Quản lý, tiếp nhận và cập nhật thông tin khai báo ngộ độc thực phẩm, cập nhật kết quả điều tra, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm.

– Cảnh báo danh sách cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, bản xác nhận kiến thức VSATTP sắp hết hạn giúp các cơ quan quản lý kịp thời gian thông báo cho các cơ sở SXKD làm các thủ tục xin cấp lại.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!

chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds