Phạm vi triển khai

Triển khai mở rộng không giới hạn các đơn vị sử dụng; các đơn vị có thể quản trị độc lập; cơ sở dữ liệu của các đơn vị trực thuộc có thể độc lập hoặc tập trung.

Tính năng nổi bật

Giải quyết được các yêu cầu về: thu thập, xử lý dữ liệu lớn; giám sát dữ liệu, tình trạng thiết bị theo thời gian thực; điều khiển và giám sát lấy mẫu; kiểm duyệt dữ liệu; quản lý truyền nhận dữ liệu giữa Trung ương và địa phương; khai thác, công bố và chia sẻ dữ liệu – Tích hợp các nghiệp vụ trên cùng 01 phần mềm giúp công tác điều hành hiệu quả hơn;

– Điều khiển và giám sát hoạt động của các trạm quan trắc tự động mọi lúc, mọi nơi;

– Cập nhật kịp thời các chính sách, văn bản hiện hành;

– Phần mềm tích hợp sẵn các công cụ sao lưu dữ liệu tự động

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds