Phạm vi triển khai

Triển khai mở rộng không giới hạn các đơn vị sử dụng; các đơn vị có thể quản trị độc lập; cơ sở dữ liệu của các đơn vị trực thuộc có thể độc lập hoặc tập trung.

Tính năng nổi bật

– Xem thống kê tổng hợp về các trạm (có thể biết được trạng thái đang kết nối hay mất kết nối số liệu, trạm nào có thông số vượt QCVN, thiết bị đang lỗi,…)

– Xem thống kê các trạm theo từng thành phần môi trường (nước thải, nước mặt, không khí xung quanh, khí thải, nước ngầm)

– Thông kê số lượng các trạm theo từng địa phương.

– Xem chi tiết kết quả của từng thông số (online) của từng trạm theo từng thành phần môi trường

– Xem chỉ số AQI của từng thông số theo giờ, ngày.

– Xem hình ảnh qua camera

– Xem số liệu online của từng thông số của trạm trên bản đồ (có thể thao tác đổi các bản đồ nền, lọc các số lượng trạm theo các thành phần muốn xem).

– Điều khiển lấy mẫu xuống hiện trường

– Tra cứu lại lịch sử dữ liệu các trạm quan trắc theo thời gian, kết quả hiển thị dưới dạng bảng biểu, biểu đồ

– Giao diện thân thiện dễ sử dụng với người dùng; điều hành mọi lúc, mọi nơi

– Khả năng chạy ổn định trên cả 2 nền tảng di động phổ biến là Android và IOS nên có thể tải ứng dụng và cài đặt mọi lúc, mọi nơi; quá trình tải ứng dụng, cài đặt và nâng cấp dễ dàng nên người sử dụng có thể tự download và cài đặt, nâng cấp.

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds