Phạm vi triển khai

Triển khai mở rộng không giới hạn các đơn vị sử dụng; các đơn vị có thể quản trị độc lập; cơ sở dữ liệu của các đơn vị trực thuộc có thể độc lập hoặc tập trung.

Phần mềm đáp ứng cho người dùng

Bộ phận một cửa ( Tiếp nhận-Trả kết quả)

– Tạo lập các biểu mẫu, tờ khai theo quy định

– Hướng dẫn, cung cấp biểu mẫu, tờ khai cho tổ chức, cá nhân.

– Tiếp nhận, bổ sung hồ sơ theo 2 hình thức trực tiếp hoặc qua mạng (dịch vụ công toàn trình và dịch vụ công một phần)

– Bàn giao hồ sơ cho bộ phận nghiệp vụ thụ lý

Bộ phận nghiệp vụ (Thụ lý hồ sơ) + Phân công thụ lý hồ sơ

– Thụ lý hồ sơ

– Hồ sơ liên thông

– Tra cứu tình trạng hồ sơ, kết quả giải quyết hồ sơ.

– Trả kết quả

Lãnh đạo

– Phê duyệt hồ sơ

– Ký hồ sơ

Phần mềm đáp ứng giao tiếp với công dân

Tạo lập động

– Trên giao diện người dùng, cho phép định nghĩa, tạo lập – động các chủ thể: Đơn vị, Phòng ban, Người dùng, Thủ tục hành chính.

– Tạo lập không hạn chế đơn vị ở các cấp quản lý hành chính theo yêu cầu người dùng: (Xã/Phường/Thị trấn – Quận/Huyện/Thị xã/TP thuộc Tỉnh/TP …);

– Tạo lập phòng ban chức năng trong đơn vị theo yêu cầu;

– Tạo lập người dùng tương ứng với vai trò, chức năng của người dùng trong đơn vị đúng như thực tế. (Kiêm nhiệm, thư ký, ủy quyền …);

– Tạo lập bộ Cơ sở dữ liệu Thủ tục hành chính, phân trách nhiệm quản lý, sửa đổi, cập nhật các thủ tục hành chính về đơn vị chủ quản của thủ tục đó.

– Tạo lập không giới hạn các dịch vụ hành chính công các mức trên hệ thống, dựa trên bộ thủ tục hành chính.

– Định nghĩa vai trò của của từng đối tượng trong hệ thống phần mềm.

Liên thông dọc-ngang: Cho phép liên thông ngang mức giữa các phòng ban trong một đơn vị, giữa các đơn vị với nhau. Liên thông ngành dọc theo cấp độ quản lý (UBND Tỉnh/TP – Quận/Huyện/Thị xã/TP – Xã/Phường/Thị trấn).

Cơ chế bảo mật

– Đáp ứng khả năng an toàn bảo mật thông tin theo nhiều mức: mức mạng, mức xác thực người sử dụng và mức Cơ sở dữ liệu

– Toàn bộ các dữ liệu cần quản lý được lưu trong CSDL hoặc thư mục, được mã hóa và phân quyền truy cập chặt chẽ.

– Có chuẩn và các cơ chế tích hợp được tích hợp với hệ thống CA của các tổ chức như : ( Ban cơ yếu chính phủ, Verisign . . .)

Tính ưu việt của phần mềm

– Chuẩn hoá các biểu mẫu, báo cáo và hỗ trợ việc chuyển nhận thông tin giữa các cấp , giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp được thuận tiện và nhanh chóng

– Cung cấp thông tin đầy đủ, nhanh chóng, chính xác khi có yêu cầu

– Quản lý được việc thu phí và lệ phí theo đúng qui định của nhà nước ban hành

– Giảm thiểu thời gian xử lý hồ sơ và các thủ tục hành chính

– Nâng cao hiệu suất của chính quyền trong việc cung cấp dịch vụ công

– Chuẩn hoá quy trình tác nghiệp và tạo ra hệ thống mã chuẩn

– Công khai hoá và minh bạch hoá các thủ tục hành chính

– Cung cấp thông tin đầy đủ và cập nhật về các dịch vụ công cho công dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi,…

Khách hàng tiêu biểu

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds