anhquydinhPL0000
ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC

– Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Thủ tướng chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

– Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên các trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

– Quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển và nâng cao chất lượng cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

– Nghị định số 91/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên phần mềm.

– Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định về bảo mật thông tin trên mạng internet.

– Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

– Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/11/2020 về cổng thông tin điện tử quốc gia.

– Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 04/01/2021 hướng dẫn về quản lý, sử dụng và bảo vệ cổng thông tin điện tử quốc gia.

– Nghị định số 91/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/08/2021 về quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên phần mềm.

– Thông tư số 14/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 22/06/2021 hướng dẫn về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với việc phát triển và sử dụng phần mềm nguồn mở.

PHẠM VỊ TRIỂN KHAI

Triển khai mở rộng không giới hạn các đơn vị sử dụng; các đơn vị có thể quản trị độc lập; cơ sở dữ liệu của các đơn vị trực thuộc có thể độc lập hoặc tập trung

anh qt noi dung0000
CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA CỔNG THÔNG TIN

Quản trị nội dung

Quản lý tin tức: Quản lý đầy đủ các tin, bài, dự kiện, các tin nổi bật, tin nóng và các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan.

Quản lý Duyệt/Hủy duyệt tin bài: Cho phép cán bộ phụ trách duyệt/hủy duyệt những tin bài hiển thị trên cổng thông tin

Cung cấp thông tin: Cung cấp đầy đủ các thông tin chỉ đạo điều hành, các thông tin khen thưởng xử phạt, các thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách, cung cấp thông tin công báo điện tử, thông tin về chiến lược, quy hoạch, thông tin về các chương trình đề tài khoa học, thông tin về dự án, hạng mục đầu tư và nhiều thông tin liên quan khác.

Thống kê tin tức theo tiêu chí: Tính năng thống kê báo cáo tin tức linh hoạt các tiêu chí khác nhau theo(chuyên mục, thời gian, …), cung cấp công cụ tìm kiếm, in báo cáo được nhanh chóng, thuận tiện.

anh quan ly cac phan he chuc nang0000

Quản lý các phân hệ chức năng

Quản lý thư viện Video, Âm thanh, Hình ảnh, quảng cáo, liên kết website, Footer Banner

Quản lý thông tin về chương trình, đề tài khoa học: Cung cấp thông tin về Danh mục các chương trình, đề tài và các kết quả sau khi đã được nghiệm thu.

Quản lý thông tin tiếng nước ngoài: Hệ thống hỗ trợ chức năng đăng tải các thông tin bằng tiếng anh để người nước ngoài có thể sử dụng được.

Untitled-100000000

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Cung cấp thông tin mức độ 1,2: Cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính, cho phép tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.; hỗ trợ tra cứu thông tin, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính; công khai kết quả xử lý thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến.

Tích hợp với DVC mức độ 3,4: Cho phép tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp văn bản, đánh giá tiến độ, chất lượng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính..qua đường bưu điện.

Thống kê báo cáo về tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tích hợp với Cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính để truy xuất dữ liệu thủ tục hành chính, dữ liệu về hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

cổng ttđt pháp điển

Quản trị các cổng thành phần

Tạo lập không giới hạn các cổng thành phần và các chuyên trang.

Thiết lập cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các cổng thành phần, chuyên trang với cổng chính.

Có cơ chế kiểm soát trùng lặp dữ liệu, tin bài giữa chuyên trang, cổng thành phần, cổng chính.

VB QPPL0000

Cổng thông tin văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị

Cho phép xây dựng CSDL văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị.

Liên thông đồng bộ với hệ thống CSDL quốc gia về pháp luật

Cung cấp DV tương tác trực tuyến

Cung cấp dịch vụ tiện ích, tương tác trực tuyến

Phiên bản Mobile App: Hỗ trợ người dùng khai thác mọi thông tin trên Cổng thông tin theo các tiêu chí, nhu cầu sử dụng của riêng mình và cho phép cán bô phụ trách thiết lập chuyên mục, đánh dấu , quản lý các bài viết

Hỏi đáp trực tuyến: Cung cấp phương tiện trao đổi thông tin hai chiều giữa tổ chức, công dân và các cơ quan quản lý nhà nước.

Tìm kiếm toàn văn: Tìm kiếm thông tin từng phần hoặc toàn bộ Cổng, hỗ trợ tìm kiếm được nhiều định dạng văn bản như .doc, .xls, .ppt, .pdf.

Tìm kiếm, liên kết và lưu trữ thông tin: Cung cấp đầy đủ các đường liên kết, chức năng in ấn, lưu trữ và chức năng tra cứu, tìm kiếm thông tin chính xác , đầy đủ.

Quản lý hệ thống

Quản lý hệ thống

Quản trị người sử dụng: Cho phép người dùng cấp quyền sử dụng theo vai trò và báo cáo hoạt động của từng người sử dụng.

An toàn, bảo mật cổng thông tin: Thực hiện các cơ chế xác thực, cấp phép truy cập trên cổng thông tin, đồng thời hỗ trợ cơ chế trao đổi thông tin, dữ liệu được mã hóa đảm bảo an toàn cho hệ thống cổng thông tin trong quá trình khai thác, vận hành.

Báo cáo thống kê: Cung cấp đầy đủ các báo cáo thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý,thống kê từ các cuộc điều tra theo quy định của Luật Thống kê. Thông tin thống kê bao gồm đầy đủ số liệu, báo cáo thống kê, phương pháp thống kê và bản phân tích số liệu thống kê, thời gian thực hiện thống kê

liên kết tích hợp chia sẻ TT

Liên kết, tích hợp chia sẻ thông tin

Cung cấp công cụ là đầu mối giao tiếp với các hệ thống bên ngoài và tích hợp giữa các hệ thống ứng dụng bên trong nội bộ đơn vị. Cho phép cập nhật nội dung thông tin bài đăng nhanh chóng, không bị trùng lặp.

Liên kết tích hợp thông suốt với cổng của cơ quan trực thuộc để đảm bảo tổ chức và cá nhân có thể tìm kiếm và khai thác mọi thông tin thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan.

Quy trình ISO áp dụng

ISO 9001, ISO 27001/2013, CMMi

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!

chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds