ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC

– Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục;

– Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định Chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ giáo dục và đào tạo;

– Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Bộ GD&ĐT quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo;

– Quyết định số 4998/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo.

PHẠM VỊ TRIỂN KHAI

Triển khai mở rộng không giới hạn các đơn vị sử dụng; các đơn vị có thể quản trị độc lập; cơ sở dữ liệu của các đơn vị trực thuộc có thể độc lập hoặc tập trung.

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

– Tổng hợp, đồng bộ dữ liệu:

+ Nhà trường, học sinh, giáo viên, KQHT, CSVC

+ Đồng bộ dữ liệu các giai đoạn từ đầu năm, giữa năm, cuối năm và dữ liệu năm cũ

+ Quản lý, giám sát, đồng bộ dữ liệu

– Cung cấp công cụ quản lý, điều hành các đơn vị cấp dưới thông qua các dữ liệu tổng hợp, thống kê.

– Cung cấp công cụ chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác qua trục tích hợp dữ liệu

– Có công cụ đối soát dữ liệu với các hệ thống cung cấp dữ liệu và nhận dữ liệu từ hệ thống CSDL.

– Kết nối thông tin giữa các nhà trường và phòng/sở và giữa phòng/sở với các đơn vị ngoài ngành.

– Cung cấp công cụ để nhà trường báo cáo số liệu lên cấp phòng/sở và Bộ.

– Cung cấp các báo cáo đặc thù theo nhu cầu của nhà trường.

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds