Phạm vi triển khai

Triển khai mở rộng không giới hạn các đơn vị sử dụng; các đơn vị có thể quản trị độc lập; cơ sở dữ liệu của các đơn vị trực thuộc có thể độc lập hoặc tập trung.

Tính năng nổi bật

– Giám sát và điều khiển các dịch vụ

– Định tuyến thông tin – Giải quyết tranh chấp, trung gian hoà giải sự tương thích giữa các dịch vụ

– Kiểm soát và triển khai các dịch vụ – Thống nhất trật tự các ứng dụng rời rạc – Cung cấp các dịch vụ dùng chung

– Việc kết nối, liên thông, tích hợp quy trình, dữ liệu được thực hiện một cách đồng bộ, nâng cao hiệu quả về kinh tế

– Số đường, số chiều kết nối giảm đáng kể do các hệ thống thông tin chỉ cần kết nối với hệ thống LGSP ở trung tâm, khắc phục tình trạng kết nối chồng chéo, đan xen nhiều hệ thống trong thủ tục hành chính

– Giảm thời gian xử lý các quy trình nghiệp vụ, tăng hiệu quả quản lý

– Trong LGSP, chuẩn kỹ thuật kết nối được giải quyết tập trung, đây chính là cơ sở để triển khai các dịch vụ công một cửa

– Tận dụng được các hệ thống thông tin cũ

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds