Phạm vi triển khai

Triển khai mở rộng không giới hạn các đơn vị sử dụng; các đơn vị có thể quản trị độc lập; cơ sở dữ liệu của các đơn vị trực thuộc có thể độc lập hoặc tập trung.

Tính năng nổi bật

– Cho phép người dùng tại phòng theo dõi đơn thư thực hiện các hoạt động tiếp nhận đơn thư và phân phối thư một cách hợp lý đến các đơn vị chuyên môn liên quan

– Cho phép các đơn vị chuyên môn tiếp nhận thụ lý và xử lý các đơn thư

– Cho phép quản lý công tác tiếp công dân

– Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

– Quản lý giám sát vụ việc khiếu nại, tố cáo

– Quản lý hồ sơ lưu trữ về khiếu nại, tố cáo

– Tra cứu đơn thư

– Thống kê, báo cáo đơn thư, xuất file đa dạng như word, excel,…

– Quản lý hệ thống

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds