PHẠM VỊ TRIỂN KHAI

Triển khi mở rộng không giới hạn các đơn vị sử dụng; các đơn vị có thể quản trị độc lập; cơ sở dữ liệu của các đơn vị trực thuộc có thể độc lập hoặc tập trung

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

– Cho phép quản lý thông tin về các dân tộc, bao gồm tên gọi, đặc điểm văn hóa, lịch sử, số lượng, phân bố địa lý và các thông tin liên quan khác.

– Cho phép quản lý tài liệu pháp lý, tài liệu nghiên cứu, báo cáo, hướng dẫn, hồ sơ về các chính sách và các hoạt động trong lĩnh vực dân tộc

– Cho phép quản lý thông tin về các hoạt động của các đơn vị chức năng trong lĩnh vực dân tộc

– Cho phép quản lý thông tin về các chính sách dân tộc của Nhà nước

– Cho phép xuất báo cáo ra các file word, excel,…

– Đảm bảo an ninh thông tin, bảo mật dữ liệu và hạn chế truy cập thông tin của người không được cấp quyền.

– Đảm bảo kết nối, liên thông 2 chiều đến hệ thống đã có tại Ủy ban Dân tộc và có tối thiểu các phân hệ chức năng: Phần mềm thu nhập, khai thác thông tin thống kê; Cổng thông tin cơ sở dữ liệu; Cơ sở dữ liệu văn bản, chính sách về dân tộc; Hệ thống thông tin bản đồ số (GIS);

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds