Phạm vi triển khai

Triển khai mở rộng không giới hạn các đơn vị sử dụng; các đơn vị có thể quản trị độc lập; cơ sở dữ liệu của các đơn vị trực thuộc có thể độc lập hoặc tập trung.

Tính năng nổi bật

– Cho phép người dùng quản lý các nhiệm vụ cần thực hiện để hoàn thành

– Cung cấp các công cụ để phân bổ và quản lý tài nguyên cho các nhiệm vụ và dự án (Nhân sự, thiết bị, ngân sách,…)

– Cho phép người dùng lên lịch các nhiệm vụ và dự án.

– Cung cấp các công cụ để theo dõi tiến độ công việc và đánh giá hiệu quả công việc

– Cho phép người dùng quản lý tài liệu liên quan đến các nhiệm vụ và dự án, bao gồm các tài liệu kế hoạch, báo cáo và hồ sơ.

– Chức năng chia sẻ thông tin, gửi thông báo và tương tác với các thành viên

– Cung cấp các công cụ để tạo ra các báo cáo và phân tích về tiến độ công việc

– Xuất file báo cáo công việc

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds