Phạm vi triển khai

Các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, cơ quan tổ chức.

Các tính năng nổi bật

– Điều hành cuộc họp.

– Lịch công tác: Lịch đơn vị, lịch cá nhân, lịch gần nhất,…

– Quản lý tài liệu: Tài liệu chính cuộc họp, tài liệu tham khảo, tài liệu cá nhân, chia sẻ tài liệu cá nhân,…

– Nhóm tính năng tương tác cao: Biểu quyết/Lấy ý kiến, trao đổi riêng/nhóm, ghi chú tài liệu,…

– Phân hệ quản trị: Quản lý phiên họp, quản lý phòng họp/vị trí họp, quản lý người dùng/phân quyền, quản lý đăng ký/biểu quyết. – Họp trực tuyến từ xa chia sẻ tài liệu.

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds