Các giải thưởng đã đạt được

Sao Khuê năm 2018

Quy trình ISO áp dụng

ISO 9001:2015, 27001:2013

Phạm vi triển khai

Triển khai mở rộng không giới hạn các đơn vị sử dụng; các đơn vị có thể quản trị độc lập; cơ sở dữ liệu của các đơn vị trực thuộc có thể độc lập hoặc tập trung.

Các tính năng nổi bật

Đáp ứng đầy đủ các quy định của nhà nước (Theo luật lưu trữ; Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước), giúp cho việc lưu trữ của cơ quan, đơn vị, tổ chức được dễ dàng, thuận tiện và an toàn hơn

– Tài liệu số hoá đáp ứng theo Thong-tu-02-2019-TT-BNV

– Bảo đảm dữ liệu chia sẻ có khả năng gửi, nhận, lưu trữ, xử lý được bằng thiết bị số

– Cung cấp đầy đủ tính năng quản lý tài liệu lưu trữ; quản lý hồ sơ đã lưu, bổ sung hồ sơ tài liệu; quản lý hủy tài liệu hết giá trị; tra cứu, khai thác tài liệu điện tử; quản lý công tác lưu trữ; quản lý số hóa và nhận dạng văn bản; quản lý kho lưu trữ tài liệu; quản lý dịch vụ lưu trữ; báo cáo thống kê.

– Mô hình triển khai tập trung, quản trị tập trung, phân cấp linh hoạt nhưng cũng dễ dàng chia tách khi có nhu cầu.

– Khả năng triển khai mở rộng lớn, không giới hạn số lượng đơn vị, người dùng.

– Kiến trúc lập trình chia theo các module tính năng độc lập, hướng dịch vụ, hướng cấu hình

– Dữ liệu lưu trữ linh hoạt theo năm, tháng, hoặc theo thư mục đối với file đính kèm.

– Tích hợp hỗ trợ: Scan, Token USB, SIMCA

 Cung cấp nhiều tiện ích, hỗ trợ sử dụng hiệu quả như:

– Cung cấp khả năng nhắc việc đầy đủ, kịp thời, đáp ứng mọi thao tác cũng như nghiệp vụ;

– Khả năng định nghĩa không giới hạn vai trò trong hệ thống;

– Khả năng thông báo qua Email, SMS: Tối ưu hoá thông báo theo từng thao tác;

– Khả năng ghi log đầy đủ trên toàn bộ hệ thống: Log xử lý; Log hệ thống, hoạt động của người dùng; Log đăng nhập.

– Khả năng nén file để tiết kiệm dung lượng tăng trưởng theo thời gian dài.

Khách hàng tiêu biểu
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds