Phạm vi triển khai

Triển khai mở rộng không giới hạn các đơn vị sử dụng, các đơn vị có thể quản trị độc lập, cơ sở dữ liệu của các đơn vị trực thuộc có thể độc lập hoặc tập trung

Tính năng nổi bật

– Cho phép tiếp nhận hồ sơ TTHC từ các nguồn khác nhau, bao gồm cả hồ sơ đăng ký trực tuyến và hồ sơ bằng giấy, đồng thời tự động phân loại và xử lý các hồ sơ này.

– Cho phép quản lý các thông tin liên quan đến hồ sơ TTHC, bao gồm thông tin cá nhân, thông tin liên quan đến thủ tục hành chính, tiến độ xử lý hồ sơ và các thông tin khác.

– Cho phép giám sát tiến độ xử lý hồ sơ TTHC

– Cho phép tích hợp với các hệ thống thông tin liên quan

– Cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu và tạo ra các báo cáo, xuất file báo cáo

– Đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho các dữ liệu quan trọng, đồng thời đảm bảo tính riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân của các công dân

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds