Phạm vi triển khai

Triển khai mở rộng không giới hạn các đơn vị sử dụng; các đơn vị có thể quản trị độc lập; cơ sở dữ liệu của các đơn vị trực thuộc có thể độc lập hoặc tập trung.

Ưu điểm nổi bật

– Cho phép người dùng chia sẻ và khai thác dữ liệu theo nhiều hình thức khác nhau. –

Tích hợp search engine, cho khả năng tìm kiếm nhanh, kết quả trả về được xếp hạng theo thứ tự phù hợp nhất với nội dung tìm kiếm.

– Đồng bộ dữ liệu giữa các tổ chức, các đơn vị phát hành dữ liệu mở, có thể liên thông dữ liệu với nhau và tích hợp vào cổng dữ liệu quốc gia.

– Liên kết dữ liệu điện toán đám mây, có khả năng mở rộng lưu trữ không giới hạn.

– Cơ chế đồng bộ giữa các server, giúp giảm tải và tăng khả năng đáp ứng với lượng truy cập lớn. Sử dụng tường lửa để ngăn chặn việc truy cập trái phép, bảo vệ hệ thống chống xâm nhập.

– Phân quyền tập dữ liệu theo từng nhóm, từng chủ đề vì thế có thể tra cứu và quản lý dễ dàng.

– Tuân thủ các tiêu chuẩn qui định pháp luật Việt Nam.

Tính năng nổi bật

– Bộ dữ liệu mở: Giao diện trực quan cho phép người xuất bản và người quản lý tập dữ liệu dễ dàng đăng ký, cập nhật và tinh chỉnh tập dữ liệu.

– Tìm kiếm: Hệ thống cho phép tìm kiếm nhanh chóng từ khóa ‘kiểu Google’ cũng như phân loại theo thẻ và duyệt giữa các tập dữ liệu liên quan

– Phân hệ quản lý nội dung: Gồm các tính năng như: Quản lý tin tức; Hiển thị tin tức

Trình diễn dữ liệu

– Xây dựng biểu đồ dựa trên dữ liệu.

– Quản lý danh sách dữ liệu mở cơ quan như: Xem danh sách, sắp xếp danh sách, tìm kiếm danh sách,…

– Công cụ xem trước dữ liệu có một loạt các tính năng mạnh mẽ để xem trước dữ liệu được lưu trữ trong DataStore bao gồm các chế độ: Table view, Graphing data, Mapping data, Image data

Liên kết, tích hợp dữ liệu

– Cho phép tạo một mạng liên kết các Cổng dữ liệu chia sẻ dữ liệu với nhau.

– Chức năng thu thập có thể được sử dụng để lấy siêu dữ liệu từ các cổng dữ liệu khác, nên Cổng dữ liệu có thể được sử dụng để tạo một mạng liên kết các cổng dữ liệu chia sẻ dữ liệu giữa nhau.

Siêu dữ liệu (Metadata): Cổng dữ liệu mở cung cấp một tập hợp siêu dữ liệu phong phú cho mỗi tập dữ liệu.

Datastore

– Cổng dữ liệu mở cung cấp một cơ sở dữ liệu đặc biệt để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc từ tài nguyên của Cổng.

– Giúp dữ liệu luôn được lưu trữ và quản lý tập trung riêng biệt với dữ liệu của hệ thống. – Báo cáo, thống kê:

– Quản lý mẫu báo cáo, danh sách báo cáo.

– Quản lý thông báo, tiêu chí đánh giá, thống kê đánh giá.

– Xem danh sách thống kê chung, thống kê cho cá nhân/cho cơ quan/ quản trị hệ thống.

Quản trị hệ thống

– Đăng ký và quản lý tài khoản: đăng ký tài khoản người dùng, quản lý tài khoản cá nhân, mật khẩu,…

– Quản lý thông báo theo tài khoản: thông báo theo tài khoản, danh sách thông báo, tìm kiếm thông báo, cấu hình thông báo.

– Quản lý danh sách thông tin tài khoản: Xem danh sách/ xem chi tiết/ tìm kiếm tài khoản trong phần quản trị.

– Sắp xếp danh sách tài khoản, quản lý vai trò, phân quyền tài khoản. + Quản lý lịch sử truy cập.

Các quản lý khác

– Quản lý danh sách câu hỏi: gửi câu hỏi/Gửi hỗ trợ, quản lý câu hỏi thường gặp/hỗ trợ.

– Quản lý văn bản pháp luật về dữ liệu, điều khoản sử dụng.

– Quản lý danh mục hệ thống. + Quản lý lịch vụ tích hợp, kết nối: Hệ thống SMS, danh sách API cung cấp dữ liệu mở của cơ quan. Danh sách API cung cấp dữ liệu từ hệ thống. Danh sách cơ quan kết nối, tích hợp.

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds