PHẠM VỊ TRIỂN KHAI

Triển khai mở rộng không giới hạn các đơn vị sử dụng; các đơn vị có thể quản trị độc lập; cơ sở dữ liệu của các đơn vị trực thuộc có thể độc lập hoặc tập trung.

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

– Cho phép tạo phông tài liệu, danh mục hồ sơ và cho phép thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

– Cho phép chuyển đổi hồ sơ, tài liệu truyền thống thành định dạng điện tử theo đúng tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào

– Cho phép Scan tài liệu và thiết lập hệ thống. Các file đầu ra được đặt tên, lưu trữ theo định dạng chuẩn và sắp xếp vào những thư mục tài liệu theo trật tự

– Dễ dàng tìm kiếm và quản lý hồ sơ, tài liệu

– Quản lý độc giả, quản lý khai thác tài liệu trực tuyến

– Báo cáo, thống kê chi tiết: Số lượng tài liệu đã số hoá theo tháng, quý, năm; hỗ trợ xuất file excel, word,…

– Cung cấp nhiều tiện ích, hỗ trợ sử dụng hiệu quả như:

– Cung cấp khả năng nhắc việc đầy đủ, kịp thời, đáp ứng mọi thao tác cũng như nghiệp vụ;

– Khả năng định nghĩa không giới hạn vai trò trong hệ thống;

– Khả năng ghi log đầy đủ trên toàn bộ hệ thống: Log xử lý; Log hệ thống, hoạt động của người dùng; Log đăng nhập;

– Khả năng nén file để tiết kiệm dung lượng tăng trưởng theo thời gian dài…

Quy trình ISO áp dụng

ISO 9001:2015, 27001:2013.

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds