Quy trình ISO áp dụng

ISO 9001:2015, 27001:2013.

Phạm vi triển khai

Triển khai mở rộng không giới hạn các đơn vị sử dụng; các đơn vị có thể quản trị độc lập; cơ sở dữ liệu của các đơn vị trực thuộc có thể độc lập hoặc tập trung.

anhquydinhPL0000
Đáp ứng đầy đủ các quy định của nhà nước

– Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Thủ tướng chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

– Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên các trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

– Quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển và nâng cao chất lượng cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

– Nghị định số 91/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên phần mềm.

– Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định về bảo mật thông tin trên mạng internet.

– Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

– Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/11/2020 về cổng thông tin điện tử quốc gia.

– Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 04/01/2021 hướng dẫn về quản lý, sử dụng và bảo vệ cổng thông tin điện tử quốc gia.

– Nghị định số 91/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/08/2021 về quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên phần mềm.

– Thông tư số 14/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 22/06/2021 hướng dẫn về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với việc phát triển và sử dụng phần mềm nguồn mở.

anh qt noi dung0000
Các tính năng nổi bật

Quản trị nội dung

– Quản lý đầy đủ các tin, bài, dự kiện, các tin nổi bật, tin nóng và các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý của sở tài nguyên môi trường.

– Cho phép cán bộ phụ trách duyệt/hủy duyệt những tin bài hiển thị trên cổng thông tin

– Cung cấp đầy đủ các thông tin chỉ đạo điều hành, các thông tin khen thưởng xử phạt, các thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách, cung cấp thông tin công báo điện tử, thông tin về chiến lược, quy hoạch, thông tin về các chương trình đề tài khoa học, thông tin về dự án, hạng mục đầu tư và nhiều thông tin liên quan khác.

anh quan ly cac phan he chuc nang0000

Hỗ trợ quản lý thông tin đa phương tiện và công khai thông tin đa dạng linh hoạt:

– Thông tin đa dạng: tin bài, bài viết, tạp chí, hình ảnh, video, tin ảnh, tin video

– Hiển thị thông tin, hỗ trợ khai thác thông tin trên nhiều thiết bị: trình duyệt, mobile, tablet..

– Hỗ trợ nhiều định dạng hiển thị dữ liệu hiện đại: Megastory, Infographics, Longform

cổng ttđt pháp điển

Quản trị các cổng thành phần

– Tạo lập không giới hạn các cổng thành phần và các chuyên trang.

– Thiết lập cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các cổng thành phần, chuyên trang với cổng chính.

– Có cơ chế kiểm soát trùng lặp dữ liệu, tin bài giữa chuyên trang, cổng thành phần, cổng chính.

VB QPPL0000

Cổng thông tin văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị

– Cho phép xây dựng CSDL văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị.

– Liên thông đồng bộ với hệ thống CSDL quốc gia về pháp luật

Cung cấp DV tương tác trực tuyến

Cung cấp dịch vụ tiện ích, tương tác trực tuyến

– Tương tác với hệ thống mạng xã hội

– Livestream trực tiếp từ hệ thống cổng thông tin – Cung cấp các dịch vụ trực tuyến, cho phép người đăng ký trực tiếp với Cổng thông tin để sử dụng dịch vụ

– Cung cấp dịch vụ trợ lý ảo: Cho phép thiết lập trợ lý ảo hỗ trợ người dùng vào khai thác và truy cập cổng thông tin; Cho phép thiết lập các kịch bản và các luồng thông tin cho trợ lý ảo

– Hỗ trợ người khuyệt tật: Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu hỗ trợ người khuyết tật đối với nền tảng Cổng thông tin

– Có khả năng đọc bài viết: Cung cấp khả năng lựa chọn giọng đọc bài viết cho người dùng sử dụng cổng thông tin

Quản lý hệ thống

Quản lý hệ thống

Quản trị người dùng: Cho phép người dùng cấp quyền sử dụng theo vai trò và báo cáo hoạt động của từng người sử dụng.

An toàn, bảo mật cổng thông tin: Thực hiện các cơ chế xác thực, cấp phép truy cập trên cổng thông tin, đồng thời hỗ trợ cơ chế trao đổi thông tin, dữ liệu được mã hóa đảm bảo an toàn cho hệ thống cổng thông tin trong quá trình khai thác, vận hành.

Báo cáo thống kê: Cung cấp đầy đủ các báo cáo thống kê về ngành giáo dục đào tạo, thống kê từ các cuộc điều tra theo quy định của Luật Thống kê. Thông tin thống kê bao gồm đầy đủ số liệu, báo cáo thống kê, phương pháp thống kê và bản phân tích số liệu thống kê, thời gian thực hiện thống kê.

liên kết tích hợp chia sẻ TT

Liên kết, tích hợp chia sẻ thông tin

– Cung cấp công cụ là đầu mối giao tiếp với các hệ thống bên ngoài và tích hợp giữa các hệ thống ứng dụng bên trong nội bộ đơn vị. Cho phép cập nhật nội dung thông tin bài đăng nhanh chóng, không bị trùng lặp.

– Liên kết tích hợp thông suốt với cổng của cơ quan trực thuộc để đảm bảo tổ chức và cá nhân có thể tìm kiếm và khai thác mọi thông tin thuộc lĩnh vực quản lý của sở tài nguyên môi trường

Khách hàng tiêu biểu
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds