ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Thủ tướng chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên các trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển và nâng cao chất lượng cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Nghị định số 91/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên phần mềm.

Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định về bảo mật thông tin trên mạng internet.

Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/11/2020 về cổng thông tin điện tử quốc gia.

Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 04/01/2021 hướng dẫn về quản lý, sử dụng và bảo vệ cổng thông tin điện tử quốc gia.

Nghị định số 91/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/08/2021 về quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên phần mềm.

Thông tư số 14/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 22/06/2021 hướng dẫn về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với việc phát triển và sử dụng phần mềm nguồn mở.

PHẠM VỊ TRIỂN KHAI

Triển khai mở rộng không giới hạn các đơn vị sử dụng; các đơn vị có thể quản trị độc lập; cơ sở dữ liệu của các đơn vị trực thuộc có thể độc lập hoặc tập trung

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA CỔNG THÔNG TIN

– Quản lý đầy đủ các tin, bài, dự kiện, các tin nổi bật, tin nóng và các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý của sở ngoại vụ

– Cho phép cán bộ phụ trách duyệt/hủy duyệt những tin bài hiển thị trên cổng thông tin

– Cung cấp đầy đủ các thông tin chỉ đạo điều hành, các thông tin khen thưởng xử phạt, các thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách, cung cấp thông tin công báo điện tử, thông tin về chiến lược, quy hoạch, thông tin về các chương trình đề tài khoa học, thông tin về dự án, hạng mục đầu tư và nhiều thông tin liên quan khác.

– Hỗ trợ quản lý thông tin đa phương tiện và công khai thông tin đa dạng linh hoạt:

– Thông tin đa dạng: tin bài, bài viết, tạp chí, hình ảnh, video, tin ảnh, tin video

– Hiển thị thông tin, hỗ trợ khai thác thông tin trên nhiều thiết bị: trình duyệt, mobile, tablet..

– Hỗ trợ nhiều định dạng hiển thị dữ liệu hiện đại: Megastory, Infographics, Longform

– Tạo lập không giới hạn các cổng thành phần và các chuyên trang.

– Thiết lập cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các cổng thành phần, chuyên trang với cổng chính.

– Có cơ chế kiểm soát trùng lặp dữ liệu, tin bài giữa chuyên trang, cổng thành phần, cổng chính.

– Tương tác với hệ thống mạng xã hội

– Livestream trực tiếp từ hệ thống cổng thông tin

– Cung cấp các dịch vụ trực tuyến, cho phép người đăng ký trực tiếp với Cổng thông tin để sử dụng dịch vụ

– Cho phép xây dựng CSDL văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị.

– Liên thông đồng bộ với hệ thống CSDL quốc gia về pháp luật

– Cung cấp dịch vụ trợ lý ảo: Cho phép thiết lập trợ lý ảo hỗ trợ người dùng vào khai thác và truy cập cổng thông tin; Cho phép thiết lập các kịch bản và các luồng thông tin cho trợ lý ảo

– Hỗ trợ người khuyệt tật: Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu hỗ trợ người khuyết tật đối với nền tảng Cổng thông tin

– Có khả năng đọc bài viết: Cung cấp khả năng lựa chọn giọng đọc bài viết cho người dùng sử dụng cổng thông tin

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!

chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds