ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC

– Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Thủ tướng chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

– Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên các trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

– Quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển và nâng cao chất lượng cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

– Nghị định số 91/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên phần mềm.

– Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định về bảo mật thông tin trên mạng internet.

– Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

– Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/11/2020 về cổng thông tin điện tử quốc gia.

– Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 04/01/2021 hướng dẫn về quản lý, sử dụng và bảo vệ cổng thông tin điện tử quốc gia.

– Nghị định số 91/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/08/2021 về quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên phần mềm.

– Thông tư số 14/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 22/06/2021 hướng dẫn về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với việc phát triển và sử dụng phần mềm nguồn mở.

PHẠM VỊ TRIỂN KHAI

Triển khai mở rộng không giới hạn các đơn vị sử dụng; các đơn vị có thể quản trị độc lập; cơ sở dữ liệu của các đơn vị trực thuộc có thể độc lập hoặc tập trung.

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA CỔNG THÔNG TIN

– Hệ thống xác thực người dùng linh hoạt, lưu trữ người dùng thông qua Active – Hệ thống xác thực người 2 nhân tố có thể sử dụng tokens

– Ngăn chặn triệt để các lỗi bảo mật (SQL injection, lổ hổng XSS,…)

– Hoạt động trên giao thức HTTP/HTTPS

– Tích hợp Chữ ký số

– Hệ thống firewall cứng/ load balancer (optional)

– Hệ thống chống DDOS cứng (optional)

– Liên tục update các bản vá lỗi bảo mật

– Tính năng hỗ trợ người khuyết tật

– Tích hợp đọc bài viết tự động

– Chia sẻ thông tin trên mạng xã hội

– Khả năng in ấn, gửi mail bài viết

– Hỗ trợ Livestream trực tiếp trên cổng

– Hỗ trợ hiển thị tin bài dưới dạng Longform, E-magazine

– Theo dõi thống kê truy cập của người dùng

– Hỗ trợ SEO và các dữ liệu metadata phục vụ tìm kiếm của người dùng

– Cơ chế lưu trữ log người dùng

– Cơ chế Versioning cho dữ liệu

– Khả năng xuất dữ liệu theo báo cáo dưới dạng: word, excel;

– Khả năng tích hợp với nhiều hệ thống thông tin khác thông qua trục tích hợp hoặc API

– Khả năng tích hợp đa ngôn ngữ

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds