PHẠM VỊ TRIỂN KHAI

Triển khai mở rộng không giới hạn các đơn vị sử dụng; các đơn vị có thể quản trị độc lập; cơ sở dữ liệu của các đơn vị trực thuộc có thể độc lập hoặc tập trung.

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA CỔNG THÔNG TIN

– Đáp ứng đầy đủ tính năng theo quy định của nhà nước

– Hệ thống xác thực người dùng linh hoạt, lưu trữ người dùng thông qua Active

– Hệ thống xác thực người 2 nhân tố có thể sử dụng tokens

– Ngăn chặn triệt để các lỗi bảo mật (SQL injection, lổ hổng XSS,…)

– Hoạt động trên giao thức HTTP/HTTPS

– Tích hợp Chữ ký số

– Hệ thống firewall cứng/ load balancer (optional)

– Hệ thống chống DDOS cứng (optional)

– Liên tục update các bản vá lỗi bảo mật

– Hỗ trợ người khuyết tật

– Tích hợp đọc bài viết tự động

– Chia sẻ thông tin trên mạng xã hội

– Khả năng in ấn, gửi mail bài viết

– Hỗ trợ Livestream trực tiếp trên cổng

– Hỗ trợ hiển thị tin bài dưới dang Longform, E-magazine, Audio, Poscad

– Theo dõi thống kê truy cập của người dùng

– Hỗ trợ SEO và các dữ liệu metadata phục vụ tìm kiếm của người dùng

– Cơ chế lưu trữ log người dùng

– Cơ chế Versioning cho dữ liệu

– Khả năng xuất dữ liệu theo báo cáo dưới dạng: word, excel;

– Khả năng tích hợp với nhiều hệ thống thông tin khác thông qua trục tích hợp hoặc API

Quy trình ISO áp dụng

ISO 9001:2015, 27001:2013

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!

chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds