Tin tức

Simax đào tạo hướng dẫn dịch vụ công mức độ 3, 4 tại tỉnh Vĩnh Phúc

1. Vĩnh Phúc triển khai dịch vụ công mức độ 3,4

 

Trong những năm vừa qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh hiệu quả cải cách hành chính của tỉnh nhằm đạt được các muc tiêu Nghị quyết chính phủ đã ban hành.

“Thực hiện Kế hoạch số 10130/KH-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh về thông qua Chương trình cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 3674/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Vĩnh Phúc”

Để đạt được mục tiêu đã đặt ra, tỉnh Vĩnh phúc đã triển khai một trong những giải pháp quan trọng đó là thực hiện “cơ chế một cửa”, “một cửa liên thông” tại các cơ quan hành chính nhà nước trong địa bàn tỉnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Vĩnh Phúc đã có 1652 trong số 1724 thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Anh Bùi Ngọc Vượng hướng dẫn về dịch vụ công mức độ 3,4 tại tỉnh Vĩnh Phúc

 

Ngoài ra, theo kế hoạch trong lĩnh vực chính quyền điện tử từ 2017-2018, Vĩnh phúc đã triển khai được khoảng 700 thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cơ chế “một cửa liên thông” được thực hiện ở 7 đơn vị, bao gồm:

Sở Xây dựng có 7 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và 4 như: cấp chứng chỉ xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề… Sở Kế hoạch và Đầu tư có 64 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 như: đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký công ty cổ phần… Ngoài ra Sở Giao thông Vận tải cũng có 17 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4.

Để nâng cao hiệu quả dịch vụ cũng như là công tác giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh Vĩnh Phúc luôn tổ chức bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ cán bộ công chức. Đặc biệt là đối với các cán bộ giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công.

Simax triển khai đào tạo dịch vụ công mức độ 3,4 tại tỉnh Vĩnh Phúc

2. Simax đào tạo, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại tỉnh Vĩnh Phúc

 

Trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc là một trong những khách hàng lớn của công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Simax.

Ngoài dịch vụ cung cấp các phần mềm về “cổng thông tin giao tiếp điện tử”, “ứng dụng chữ ký số, chữ ký điện tử” cho tới “ dịch vụ công mức độ 1, 2” và “dịch vụ công mức độ 3,4”…

Song song với việc lắp đặt các thiết bị hạ tầng, cơ sở dữ liệu phần mềm thì việc đào tạo, hướng dẫn các cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh về nghiệp vụ sử dụng phần mềm luôn được phía cung cấp dịch vụ là công ty Simax cũng như là UBND tỉnh chú trọng.

Ngày 25/12/2019 vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức khóa đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại hội trưởng UBND tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong các bước giải quyết thủ tục hành chính.

Tham gia khóa đào tạo có các lãnh đạo của Sở Nội Vụ và các ban ngành trong địa bàn tỉnh, ngoài ra còn có các cán bộ công chức trực tiếp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc dưới sự hướng dẫn của anh Bùi Ngọc Vượng nhân viên phòng Test của công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Simax.

Kết thúc khóa đào tạo, ông Nguyễn Văn Trường- PGĐ trung tâm hành chính cho biết sau khi được tham gia hướng dẫn cụ thể về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, các các bộ công chức cần phải có trách nhiệm tuyên truyền, triển khai thực hiện ở cấp mình phục trách. Ngoài ra ông cũng hi vọng, sau những buổi đào tạo như vậy cán bộ công chức sẽ thực hiện tốt và hiệu quả hơn các vấn đề giải quyết thủ tục hành chính.

[woocommerce_my_account]