Tin tức

Hợp đồng: Nâng cấp cổng giao tiếp điện tử, hệ thống thư điện tử tỉnh Yên Bái của Simax

I. Căn cứ ký kết hợp đồng: Nâng cấp cổng giao tiếp điện tử, hệ thống thưu điện tử tỉnh Yên Bái

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp Cổng giao tiếp điện tử, hệ thống thư điện tử tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp Cổng giao tiếp điện tử, hệ thống thư điện tử tỉnh Yên Bái – đợt 2 (Hạng mục: Mua sắm, cung cấp lắp đặt thiết bị; Giám sát lắp đặt thiết bị; Kiểm toán);

Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-STTTT ngày 26/10/2015 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp Cổng giao tiếp điện tử, hệ thống thư điện tử tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-STTTT ngày 26/11/2015 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Mua sắm, cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp Cổng giao tiếp điện tử, hệ thống thư điện tử tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng ngày 26/11/2015 giữa Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái và Liên danh Công ty cổ phần phát triển đầu tư thương mại Việt Nam – QT và Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Simax đã ký hợp đồng thực hiện dự án “Nâng cấp cổng giao tiếp điện tử, hệ thống thư điện tử tỉnh Yên Bái”

                                    Nâng cấp cổng giao tiếp điện tử, hệ thống thư điện tử tỉnh Yên Bái

II. Hợp đồng: Nâng cấp cổng giao tiếp điện tử, hệ thống thư điện tử tỉnh Yên Bái.

Ngày 26 tháng 11 năm 2015 về phía chủ đầu tư: Sở thông tin và truyền thông tỉnh Yên Bái, đại diện ông: Hà Ngọc Văn- Giám Đốc Sở. Phía nhà thầu là ông: Nguyễn Vinh Thọ- Tổng Giám Đốc công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Simax.

Dự án: Nâng cấp cổng giao tiếp điện tử, hệ thống thư điện tử tỉnh Yên Bái, phía công ty Simax cung cấp 4 dịch vụ chính bao gồm: Cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, hệ thống dịch vụ công và mua sắm hạ tầng công nghệ thông tin.

Đối với Cổng thông tin điện tử: Simax đầu tư và nâng cấp phần mềm, các tính năng cổng lõi Microsoft Office Sharepoint Server 2013, xây dựng chuyên trang tiếng Anh, xây dựng phiên bản sử dụng cổng thông tin điện tử cầm tay.

Xây dựng tính năng hỗ trợ người khuyết tật, xây dựng 08 cổng thành phần cho các đơn vị còn thiếu và các đơn vị có nhu cầu thay đổi.

Nâng cấp 21 cổng thành phần tại các đơn vị đã có trang thành phần cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

Mua sắm bản quyền nâng cấp hệ điều hành máy chủ hệ Window Server

Mua sắm bản quyền lõi Microsoft Office Sharepoint Server 2013

Đối với hệ thống thư điện tử: Mua sắm bản quyền phần mềm cổng lõi Microsoft Office Sharepoint Server 2013 và Exchange CAL.

Đối với hệ thống dịch vụ công: Simax xây dựng 3 dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình đầu tư và phát triển của tỉnh.
Đối với mua sắm hạ tầng CNTT: Mua bổ sung 3 máy chủ, cài đặt hệ thống cổng, dịch vụ công, thư điện tử.

Mua sắm bổ sung một số trang thiết bị công nghệ thông tin cơ bản cho Sở Văn hóa Thể thao và du lịch phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến 3.

Duy trì hoạt động của Cổng, Dịch vụ công mức 3 và hệ thống thư điện tử. Thuê chỗ đặt máy chủ tại nhà cung cấp dịch vụ internet.

Về phía chủ đầu tư, Đại diện Sở thông tin và truyền thông tỉnh Yên Bái đánh giá cao sự uy tính cũng như là chất lượng dịch vụ của Simax.

Sở thông tin và truyền thông tỉnh Yên Bái hi vọng sự hợp tác này mang lại hiệu quả cao trong công cuộc cải cách hành chính tỉnh Yên Bái. Tạo sự thuận tiện, nhanh chóng trong công tác quản lý và hoạt động hành chính công của tỉnh nhà.

[woocommerce_my_account]