Sản phẩm

SIMAX được thành lập dựa trên nền tảng là các nhân sự có nhiều kinh nghiệm thực tế. Vì vậy các sản phẩm giải pháp phần mềm do SIMAX xây dựng kế thừa các kinh nghiệm đã đúc kết trong nhiều năm, có tính thực tiễn cao và tuân thủ đầy đủ các chuẩn chung của thế giới, các tiêu chuẩn, định hướng do Chính phủ và Bộ TT&TT ban hành.

Định hướng thiết kế, xây dựng các sản phẩm phần mềm của SIMAX

- Tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn công nghệ phổ biến, các tiêu chuẩn nghiệp vụ, các định hướng, quy định của Chính phủ và Bộ TT&TT.

- Thiết kế theo mô hình Điện toán đám mây (cloud computing) và hướng đối tượng (OOP). Việc thiết kế theo mô hình điện toán đám mây giúp tận dụng tối đa hạ tầng đã đầu tư, dễ dàng nâng cấp, bổ sung, bảo hành, bảo trì hệ thống, đặc biệt giải pháp triển khai theo mô hình này giúp dễ dàng triển khai mở rộng ra nhiều đơn vị thành viên, nâng cao khả năng tích hợp, chia sẻ dư liệu, đẩy mạnh ứng dụng CNTT đến các cơ quan đơn vị, giảm chi phí đầu tư.

- Thiết kế mở: Các sản phẩm xây dựng được thiết kế theo phương pháp mở hướng đối tượng, dễ dàng nâng cấp bổ sung, bảo hành bảo trì sau này.

- Web-base: Được xây dựng hoàn toàn trên nền tảng web với khả năng tương thích cao với các trình duyệt phổ biến như IE, Firefox, Chrome... nhằm giảm nỗ trực triển khai, không cần các phần mềm cài đặt trên các máy trạm, dễ dàng bảo hành bảo trì, đáp ứng khả năng làm việc mọi lúc mọi nơi.

- Tích hợp hệ thống: Được thiết kế tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại, cung cấp Module tích hợp dữ liệu nhằm tạo cầu nối chia sẻ dữ liệu với các ứng dụng liên quan..

- Mô hình triển khai đa dạng: Tuỳ theo nhu cầu sử dụng, khả năng tài chính khi đầu tư mua sắm, các sản phẩm của SIMAX được thiết kế mềm dẻo để có thể triển khai theo nhiều mô hình khác nhau như mô hình đơn một máy chủ, mô hình Farm nhiều máy chủ, mô hình an toàn HA, DR...

- Bảo mật, an toàn thông tin: Các sản phẩm của SIMAX được xây dựng và kiểm soát bởi tập hợp các quy trình chặt chẽ nhằm cung cấp sản phẩm tốt nhất cho khách hàng về bảo mật và an toàn thông tin. Ngoài ra chúng tôi còn sử dụng các phần mềm chuyên dụng rà quét các lỗ hổng bảo mật thường xuyên, dữ liệu được phân quyền chi tiết đến bản ghi trong CSDL, phân quyền người dùng đến từng chức năng của chương trình.