Trang chủ > Tin tức

Thứ ba, 30/12/14, 17:00 GMT+7

Xây dựng phần mềm cho bộ phận một cửa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, xã, phường, thị trấn, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Xây dựng chính phủ điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính đang là một trong những nội dung quan trọng đối với cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay việc triển khai ứng dụng CNTT vào giải quyết thủ tục hành chính tại các địa phương hầu hết được triển khai đơn lẻ, không thống nhất về quy trình nghiệp vụ, thiếu tương tác giữa  các bộ phận phối thuộc cũng như các hệ thống phần mềm. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về ứng dụng CNTT vào cải cách thủ tục hành chính, tiến tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh quá trình ưng dụng CNTT vào hoạt động quản lý bằng việc triển khai đồng bộ phần mềm một cửa điện tử liên thông ở 3 cấp tỉnh/ huyện/ xã, mà trọng tâm là quán triệt vấn đề liên thông theo ngành dọc và phối hợp ngang cấp giữa các bộ phận một cửa.

UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 15/12/2014 Công ty Cổ phần Công nghệ SIMAX đã ký hợp đồng với Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc xây dựng và triển khai Phần mềm ứng dụng cho bộ phận một cửa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh  Phúc. Theo đó Công ty SIMAX sẽ triển khai phần mềm duy nhất (một phần mềm) với các giải pháp mới, hiện đại, liên thông, tối ưu theo quy trình giải pháp triển khai tập trung, được cài đặt trên máy chủ được đầu tư trong dự án và sử dụng các thiết bị hạ tầng, lưu trữ dữ liệu tại Trung tâm hạ tầng thông tin tỉnh Vĩnh Phúc với các mục tiêu cụ thể như sau:

Là phần mềm quy mô toàn tỉnh, bảo đảm khả năng hoạt động liên thông theo ngành dọc và quan  hệ phối hợp ngang cấp, bảo đảm tính tương thích với các trình duyệt hoạt động trên máy tính và các thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng. Tương thích với việc sử dụng phần phụ trợ khác như máy đọc mã vạch (dùng để tra cứu thông tin), hệ thống mail của tỉnh, sử dụng chữ ký số.

Tin học hóa các quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức quản lý công tác cải cách hành chính và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, tiết kiệm được thời gian và công sức. Đẩy mạnh việc ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phần mềm cũng là công cụ để Quản lý tổ chức bộ máy, CBCCVC đang đảm nhiệm công việc tại Bộ phận một cửa theo mô hình cây thư mục của tất cả các Bộ phận một cửa trên địa bàn toàn tỉnh; Quản lý mỗi CBCCVC đang đảm nhiệm công việc tại Bộ phận một cửa với những thông tin cơ bản nhất, trên cơ sở đó giúp cấp có thẩm quyền và người dân theo dõi, đánh giá mỗi CBCCVC theo định kỳ tại đây.

Quản lý việc tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả các hồ sơ về thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa với mục tiêu là quản lý toàn bộ quy trình tiếp nhận, thụ lý, giải quyết và trả kết quả hồ sơ về thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân theo đúng quy trình một cửa, một cửa liên thông. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, giúp cơ quan có chức năng quản lý, giám sát hoạt động từ xa đối với Bộ phận một cửa các cấp.

Giúp UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo dõi, cập nhật, thống kê, tổng hợp, báo cáo, tích hợp, tra cứu, truy xuất, kiểm soát từ xa toàn bộ các thông tin trong các nội dung quản lý trên toàn tỉnh, tới các cấp chính quyền cơ sở, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời. Hình thành cơ sở dữ liệu thống nhất toàn tỉnh. Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và tối ưu hóa lưu trữ số liệu.

Triển khai dự án Phần mềm ứng dụng cho bộ phận một cửa cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, xã, phường, thị trấn tại tỉnh Vĩnh Phúc là bước đột phá sáng tạo về giải pháp công nghệ của SIMAX giải quyết đúng vấn đề trọng tâm trong việc ứng dụng CNTT trong Cải cách hành chính hướng tới chính phủ điện tử, đó cũng chính là mục tiêu quan trọng để góp phần xây dựng và phát triển đất nước.