Trang chủ > Tin tức

Thứ sáu, 30/07/14, 15:00 GMT+7

SIMAX triển khai gói thầu: Phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Ngày 25/7/2014, Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp SIMAX nhận được thông báo trúng thầu của Cục CNTT – Bộ Tư Pháp về gói thầu: Phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là hệ thống thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật quy định về thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân và tổ chức được thiết lập trên cơ sở các Quyết định công bố thủ tục hành chính hoặc thủ tục giải quyết công việc của Bộ, ngành và 63 địa phương.

Trong khuôn khổ dự án SIMAX sẽ triển khai việc phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đạt các mục đích sau:

Xây dựng, phát triển và triển khai hệ thống thông tin phục vụ quản lý và kiểm soát thủ tục hành chính tại tất cả các Bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc.

Thay đổi về nền tảng công nghệ, điều chỉnh cấu trúc cơ sở dữ liệu, bổ sung các tính năng mới cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để phù hợp với nhiệm vụ và nhu cầu sử dụng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật;

Kết nối, tích hợp dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Văn bản pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

Trích xuất bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Bộ, ngành, địa phương từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính về Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành, địa phương đảm bảo tính thống nhất về dữ liệu thủ tục hành chính trong phạm vi cả nước.

Với việc được lựa chọn làm nhà thầu triển khai dự án Phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, SIMAX một lần nữa khẳng định những kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc của mình trong việc triển khai các Hệ thống ứng dụng hành chính công.