Trang chủ > Tin tức

Thứ ba, 20/12/2013, 13:00 GMT+7

Triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại Ủy ban Dân tộc

Ngày 4/12/2013 Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp SIMAX đã nhận được thông báo trúng thầu, gói thầu “Xây dựng phần mềm Quản lý và bản và điều hành của Ủy ban Dân tộc”.

Ủy ban Dân tộc là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc theo quy định của pháp luật.

Triển khai phần mềm Quản lý văn bản điều hành là mục tiêu quan trọng của Ủy ban Dân tộc trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp trên môi trường mạng tại Ủy ban Dân tộc và các cơ quan trực thuộc. Cùng ngày, Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc đã ký kết thương thảo hợp đồng với Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp SIMAX để triển khai dự án. Theo đó Công ty SIMAX sẽ triển khai dự án Xây dựng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban Dân tộc tới các Vụ, Viện, Đơn vị. Thời gian thực hiện hợp đồng là 25 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Được Ủy ban Dân tộc, một cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ lựa chọn SIMAX để triển khai một dự án quan trọng trong việc ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính, một lần nữa khẳng định giải pháp phần mềm Văn phòng điện tử SIOFFICE phù hợp với thực tiễn ứng dụng Hành chính công hướng tới Chính phủ điện tử.