Trang chủ > Tin tức

Thứ ba, 20/10/2013, 13:00 GMT+7

SIMAX nâng cấp, phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Tư Pháp

Ngày 15/10/2013, tại trụ sở Bộ Tư Pháp – 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, đã diễn ra lễ thương thảo và ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu: Nâng cấp, phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp năm 2013 giữa Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp và Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp SIMAX.

Theo đó Công ty SIMAX sẽ triển khai việc nâng cấp và phát triển cổng thông tin điện tử thành phần Bộ Tư pháp và các chuyên mục. Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp được nâng cấp và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT góp phần nâng cao hiệu quả của công tác thi đua khen thưởng ngành Tư pháp. Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin về các quy định, tăng tính minh bạch của hệ thống thể chế, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng các nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực phản ánh tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Theo kế hoạch, gói thầu được thực hiện trong vòng 50 ngày.

Triển khai gói thầu Nâng cấp, phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp năm 2013, SIMAX tiếp tục khẳng định kinh nghiệm và năng lực triển khai triển khai các dự án Cổng thông tin điện tử tích hợp.