Trang chủ > Tin tức

Thứ ba, 6/10/2013, 13:00 GMT+7

SIMAX trúng gói thầu triển khai phần mềm Văn phòng điện tử các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Hòa Bình.

Sáng ngày 4/10/2013, tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thong tỉnh Hòa Bình, ban quản lý dự án - Sở Thông tin và Truyền thông Hòa Bình đã tổ chức thương thảo và ký kết hợp đồng dự án “Xây dựng phần mềm Văn phòng điện tử các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Hòa Bình” thuộc dự án “Văn phòng điện tử các cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2011 - 2015”. Tham dự buổi lễ có ông Văn Hồng Thanh – Giám đốc BQL dự án – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hòa Bình, các thành viên BQL dự án và nhà thầu Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp SIMAX là đơn vị đại diện triển khai gói thầu.

Trong khuôn khổ dự án : “Văn phòng điện tử các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2011 – 2015”, sẽ triển khai phần mềm Văn phòng điện tử - SiOffice tại 33 đơn vị quản lý nhà nước tỉnh Hòa Bình gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng UBND Tp Hòa Bình và các huyện, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, các Sở, Ban, Ngành, . . . Theo kế hoạch dự án được thực hiện triển khai trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2015 đạt 100% đơn vị sử dụng.

Xây dựng hệ thống "Văn phòng điện tử các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Hòa Bình" nhằm từng bước hiện đại hoá công tác quản lý, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành giúp lãnh đạo theo dõi được tình hình hoạt động của cơ quan, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao trình độ ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả xử lý công việc và giảm chi phí từ hoạt động thường xuyên, thông qua việc xây dựng một hệ thống tập trung, tích hợp các quy trình nghiệp vụ, dựa trên nền tảng kiến trúc CNTT hiện đại.

Tại buổi lễ ông Nguyễn Vinh Thọ - Tổng Giám đốc – Công ty SIMAX đại diện nhà thầu, báo cáo kế hoạch triển khai và cam kết thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định trong hợp đồng.

Triển khai dự án Văn phòng điện tử các cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình, là một bước tiến quan trọng và vững chắc của sản phẩm Văn phòng điện tử - SiOffice trên thị trường. SiOffice đã được khách hàng đánh giá và ghi nhận về những tính năng khác biệt, vượt trội, hiệu quả khi đi vào ứng dụng thực tiễn. Đây là một dấu mốc bước đầu quan trọng cho định hướng phát triển Hệ thống ứng dụng hành chính công của SIMAX.