Trang chủ > Tin tức

Thứ tư, 22/11/2017, 17:00 GMT+7

Khai giảng lớp Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý cán bộ cho lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN

Sáng 22/11/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, KTNN đã tổ chức Khai giảng lớp Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý cán bộ của KTNN (SIMan) cho lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN.

Ông Nguyễn Vinh Thọ - Tổng Giám đốc công ty SIMAX trao đổi cùng các học viên

Dự lễ khai giảng có ủy viên BCS, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành; Tổng Giám đốc công ty Cổ phần giải pháp công nghệ SIMAX Nguyễn Vinh Thọ - đại diện nhà thầu; bà Phạm Thị Thu Hà – Giám đốc Trung tâm Tin học và 47 lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN có trụ sở tại Hà Nội.

Phát biểu khai giảng lớp học, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành nói, trước yêu cầu đổi mới công tác quản lý, điều hành và xu hướng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong chương trình cải cách hành chính Nhà nước. Vì vậy, việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của KTNN là một nội dung quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 của KTNN.

Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành, trên cơ sở Đề án tổng thể phát triển CNTT của KTNN đến năm 2020, hiện nay, KTNN đang triển khai mạnh mẽ việc xây dựng các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán như: Số hóa và quản lý hồ sơ kiểm toán điện tử; Quản lý hoạt động kiểm toán; Hỗ trợ kiểm toán dự án đầu tư, ngân sách, doanh nghiệp và tài chính ngân hàng. Ngoài ra, việc xây dựng các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành nội bộ cũng được Tổng Kiểm toán nhà nước rất quan tâm, trong đó có phần mềm Quản lý cán bộ.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt nội dung và tổ chức thực hiện tốt công tác kê khai thông tin cán bộ của đơn vị mình theo công văn số 1542/KTNN-TTTH ngày 20/11/2017 của KTNN về việc rà soát, cung cấp thông tin hồ sơ cán bộ, đảm bảo công tác thu thập thông tin cán bộ một cách đầy đủ, chính xác phục vụ công tác cập nhật dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành vào phần mềm.

Để việc triển khai đưa phần mềm vào sử dụng một cách có hiệu quả, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành yêu cầu các học viên tham dự lớp học nghiêm túc, đầy đủ, thực hiện đúng Quy chế đào tạo của KTNN. “Trên cơ sở các nội dung được đào tạo và thực tiễn công tác tại đơn vị, đề nghị các đồng chí trao đổi, phản hồi lại đơn vị xây dựng phần mềm những tồn tại, vướng mắc để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện” – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh: Trung tâm tin học chủ trì, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp, tổ chức tốt công tác đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm; tổng hợp ý kiến của các cán bộ tham gia lớp học, yêu cầu nhà thầu tiếp thu và hoàn thiện phần mềm trong năm 2017. Đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai áp dụng phần mềm, trình Lãnh đạo KTNN phê duyệt, thực hiện tốt công tác chuẩn bị đưa phần mềm vào sử dụng theo kế hoạch.

Theo Tổng Giám đốc công ty SIMAX Nguyễn Vinh Thọ, SIMan một giải pháp tổng thể cung cấp đầy đủ các chức năng nghiệp vụ cho phép quản lý cán bộ tập trung của ngành Kiểm toán. Phần mềm Quản lý cán bộ SIMan giúp tin học hóa toàn bộ quy trình quản lý cán bộ trong cơ quan Nhà nước, dễ dàng tích hợp với các ứng dụng như: Phần mềm đào tạo, Văn bản điều hành, phần mềm Thi đua khen thưởng, phần mềm nghiệp vụ… Phần mềm tích hợp chặt chẽ với MS Offices, CA, thiết bị scan, mã vạch đồng thời hỗ trợ mạnh mẽ cho các thiết bị không dây hoạt động trên nền IOS, Windows phone và Android.

Mục tiêu xây dựng phần mềm Quản lý cán bộ SIMan nhằm quản lý đầy đủ, chính xác thông tin về cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành; Hỗ trợ việc ra quyết định liên quan đến công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo cán bộ và quản lý biên chế, ngạch, bậc; Quản lý tiền lương, bảo hiểm xã hội, cho phép cán bộ tra cứu bổ sung, sửa đổi thông tin cá nhân.

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên được ông Nguyễn Vinh Thọ trực tiếp trao đổi, hướng dẫn sử dụng Phần mềm SIMan, trong đó tập trung vào các nội dung: Khai thác dữ liệu tổng hợp, hồ sơ cá nhân, khai thác hồ sơ cán bộ, khai thác dữ liệu lương – Bảo hiểm xã hội, báo cáo – thống kê./.