Trang chủ > Tin tức

Thứ năm, 07/12/2017, 17:00 GMT+7

Hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện phần mềm Quản lý hồ sơ kiểm toán điện tử và phần mềm Quản lý cán bộ

Chiều 07/12/2017, tại trụ sở của Kiểm toán nhà nước (KTNN), dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, SIMAX tham gia Hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện phần mềm Quản lý hồ sơ kiểm toán điện tử và phần mềm Quản lý cán bộ.

Toàn cảnh hội nghị

Giám đốc Trung tâm Tin học (TTTH) Phạm Thị Thu Hà cho biết, phần mềm Quản lý hồ sơ kiểm toán điện tử được xây dựng đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo KTNN nhằm: Số hóa, lưu trữ tập trung các tài liệu thu thập được từ các đơn vị được kiểm toán trong quá trình khảo sát và thực hiện kiểm toán; Tạo lập và lưu trữ hồ sơ kiểm toán điện tử theo quy trình của KTNN; Số hóa, lưu giữa tập trung các hồ sơ kiểm toán hiện có của KTNN để tạo thành kho dữ liệu số về hồ sơ kiểm toán qua các năm, phục vụ công tác tìm kiếm, tra cứu thông tin trong quản lý, điều hành và hoạt động kiểm toán của KTNN.

Trong quá trình xây dựng, TTTH đã phối hợp với nhà thầu tiến hành khảo sát, xin ý kiến 3 vòng: Khảo sát trực tiếp tại các đơn vị KTNN CNIa, Ib, II, IV, VI, khu vực I, Văn phòng KTNN; Họp xin ý kiến do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành chủ trì; Xin ý kiến các đơn vị trong Ngành bằng văn bản. Trên cơ sở khảo sát nghiệp vụ, TTTH đã phối hợp với nhà thầu phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế và xây dựng các chức năng của phần mềm. Trong quá trình xây dựng đã tiến hành số hóa 04 bộ hồ sơ kiểm toán năm 2016 để phục vụ công tác kiểm thử phần mềm cũng như đánh giá về nhân lực, thời gian để thực hiện số hóa.

Phương án triển khai tiếp theo đối với phần mềm Quản lý hồ sơ kiểm toán điện tử được dự kiến 2 giai đoạn: Triển khai thí điểm phầm mềm dự kiến vào Quý I/2018 ở KTNN chuyên ngành, khu vực tại Hà Nội; Hoàn thiện phần mềm trên cơ sở thí điểm và chính thức sử dụng phầm mềm từ tháng 6/2018 với các nội dung bao gồm: Tập huấn, hướng dẫn sử dụng toàn Ngành; số hóa các hồ sơ kiểm toán mới, số hóa các hồ sơ kiểm toán hiện có của KTNN đã thực hiện trong 3-5 năm gần nhất, để tạo thành kho dữ liệu về hồ sơ kiểm toán, thông tin về đơn vị được kiểm toán phục vụ ngay cho công tác lập kế hoạch kiểm toán từ năm 2018 trở đi.

Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện tư vấn - Công ty CP Công nghệ và Giải pháp SIMAX giới thiệu tổng quan và các chức năng của phần mềm, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, góp ý kiến để hoàn thiện phần mềm. Đại diện các đơn vị đều thống nhất với sự cần thiết cần triển khai phần mềm Quản lý hồ sơ kiểm toán điện tử, nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc trong tình hình mới. Các ý kiến tập trung thảo luận vào các nội dung: Tích hợp phần mềm với các phần mềm hiện tại đang triển khai của KTNN; Lộ trình cần thiết để triển khai phần mềm có hiệu quả trong toàn Ngành; Những tài liệu cần số hóa; Các giải pháp số hóa tài liệu; Tính bảo mật của phần mềm và phân quyền sử dụng phần mềm.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc yêu cầu trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, TTTH phối hợp với Công ty tư vấn hoàn thiện phần mềm Quản lý hồ sơ kiểm toán điện tử nhằm đảm bảo: Tích hợp phần mềm với các phần mềm đang triển khai của KTNN như phần mềm cơ sở dữ liệu lập KHKT, phần mềm theo dõi kết quả kiểm toán và nhật ký kiểm toán điện tử để tránh trùng lắp và đảm bảo tính hiệu quả; Phần mềm xây dựng cần đảm bảo chế độ bảo mật, cảnh báo cấp độ cao và quyền khai thác thông tin của các bên liên quan; Tính toán các giải pháp công nghệ để rút ngắn thời gian số hóa tài liệu; Có lộ trình đối với các tài liệu cần số hóa. Trước tiên cần bắt buộc triển khai số hóa đối với các tài liệu, dữ liệu của các hoạt động kiểm toán dự án đầu tư và các báo cáo kiểm toán sau khi phát hành kèm theo bằng chứng kiểm toán.

Tại Hội nghị, trình bày về phần mềm Quản lý cán bộ, Giám đốc TTTH cũng cho biết, phần mềm đã được xây với mục tiêu nhằm quản lý đầy đủ, chính xác thông tin về cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành; Hỗ trợ việc ra quyết định liên quan đến công các quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo cán bộ; Hỗ trợ công tác quản lý biên chế, ngạch, bậc; quản lý tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Trong tháng 11/2017 phiên bản lần 3 của phần mềm Quản lý cán bộ đã được hoàn thành để chuẩn bị cho công tác đào tạo. Đến nay, TTTH phối hợp với bên tư vấn đã triển khai đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm được 19 lớp; 22 lớp sẽ hoàn thành đào tạo trong tháng 12/2017. Theo kế hoạch, trong tháng 12/2017: Phần mềm sẽ được hoàn thiện để tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho toàn bộ cán bộ trong Ngành; TTTH và Công ty tư vấn dự kiến sẽ hoàn thiện các chức năng phần mềm theo ý kiến của Lãnh đạo KTNN, các đơn vị trong quá trình đạo tạo và thu thập thông tin; Tổng hợp thông tin cán bộ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành, tổ chức cập nhật dữ liệu vào phần mềm. Ngay trong Quý I/2018, TTTH phối hợp với vụ TCCB và các đơn vị tổ chức rà soát, hiệu chỉnh thông tin Hồ sơ cán bộ đã được cập nhật vào phần mềm; Đưa phần mềm vào sử dụng chính thức từ Quý II/2018.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn giới thiệu các chức năng của phần mềm; ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự để hoàn thiện phần mềm, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh yêu cầu TTTH và Vụ TCCB tiếp tục rà soát, hoàn thiện phần mềm để triển khai theo đúng kế hoạch./.